• VISSTE LITE: Utvalet som har evaluert Noregs bombing av Libya skriv at norske politikarar hadde «svært begrenset» kunnskap. – Det er uakseptabelt, meiner BT. Utvalet var leia av tidlegare utanriksminister Jan Petersen (H). FOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Telefonkrigen

Bombinga av Libya viste at Noreg manglar gode rutinar for å gå til krig.