Bedre by for flere

Bergen må bygge familie- og klimavennlig. Og betydelig raskere.

Publisert Publisert

STORE HINDRE: Før Bergen kan moderniseres, må Bygarasjen bort, og godsterminalen og containerhavnen må flyttes. Dette er kompliserte prosesser, som vil skape store konflikter, mener BT. Foto: Ørjan Deisz

  1. Leserne mener

Under Bergenskonferansen tirsdag lanserte arrangørene i Bergen Næringsråd begrepet «tvangs-strilisering».

Ordspillet betegner det at folk flytter til byens nabokommuner, selv om de ønsker å bo sentralt i byen. Årsaken er at det bygges for få og for dyre boliger i Bergen sentrum.

Så lenge boligpolitikken holder sneglefart, klarer ikke kommunen å innfri innbyggernes ønsker. Skal Bergen bli en god by for folk flest, må denne utviklingen snus.

Les også

NY UNDERSØKELSE: Bergensere vil gjerne bo i sentrumsleilighet.

En undersøkelse som ble presentert på konferansen, viser at «strilekommunene» fikk den største befolkningstilveksten i 2017. Bergen kommune klarer knapt å holde på sitt eget fødselsoverskudd.

Undersøkelsen viser også at bergensernes boligpreferanser har endret seg betydelig de siste årene. Halvparten av de spurte vil helst bo i leilighet, bare en tredjedel vil ha enebolig. Og 60 prosent av de spurte vil helst bo i nærheten av et bybanestopp.

Utflyttingstrenden er illevarslende. Mange familier får ikke livskvaliteten de ønsker seg, og bosettingsmønsteret bidrar til økt bilbruk, forurensning og klimautslipp.

Bergen har de siste tiårene vokst klattvis og spredd, noe som er hovedårsaken til det bil- og veibaserte Bergen.

Malplassert politisk velvilje overfor bydelenes kjøpesentre er hovedårsaken til sentrums stagnasjon. Å rette opp i slike dominerende utviklingstrekk, er blytungt. Det kan være like krevende å endre mentalitet hos utbyggere og politikere.

Bybanen er livsnerven i bergensk byutvikling. Den har ført til en bevisst strategi for fortetting og strengere regulering rundt kollektive trafikkløsninger. Men det har samtidig ført til at veksten i boligmassen skjer der tomtene er dyrest og planleggingen mest komplisert.

Dessuten bidrar mange byggeprosjekter ikke til politikernes visjoner om en mangfoldig og attraktiv by. Sentrum trenger også boliger for barnefamilier og studenter. Ikke bare toromskasser for middelaldrende urbanister.

Les også

DEBATT: Byutviklingen må bygge på fakta, ikke visjoner.

Under Bergenskonferansen ble Århus og Trondheim trukket frem som eksempler på moderne og kreativ byutvikling.

Begge byer har et vesentlig fortrinn. De har for lengst flyttet godsterminaler og havnefunksjoner, og dermed frigjort store arealer til spenstig bybebyggelse.

Før Bergen sentrum kan moderniseres på samme måte, må Bygarasjen bort, og godsterminalen og containerhavnen må flyttes. Dette er kompliserte prosesser, som vil skape store konflikter.

Skal Bergen oppfylle borgernes boligønsker og byens ambisjoner, kan ikke politikerne skyve disse utfordringene foran seg.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».