Norske privatbaner

Bergensbanen kan bli billigere, men ikke nødvendigvis bedre, av konkurranse.

ANBUD: – Konkurranse fungerer, men ikke hvis staten ser seg blind på teoretiske innsparinger. Dumpes prisen, kan det bli både forsinkelser og dårlig service, mener Bergens Tidende.

Helge Sunde

Snart blir Bergensbanen lagt ut på anbud. Fra 2020 skal et privat selskap overta driften fra NSB. Konkurransen må legge stor vekt på kvalitet, slik at togtilbudet mellom øst og vest faktisk blir bedre.

Utgangspunktet for jernbanereformen er fornuftig: Det skal bli mer tog for pengene.

Regjeringen kunne innkassere en seier da kontrakten for Sørlandsbanen ble delt ut. Britiske Go-Ahead, som vant anbudet, skal drive banen for 150 millioner kroner i året.

Det er langt under halvparten av dagens pris.

Regjeringen gjør nok det rette ved å ta seieren på forskudd, for det er ikke gitt at det er noe igjen å juble for når Go-Ahead-toget forlater stasjonen.

Britiske togkunder har nemlig svært dårlige erfaringer med selskapet.

Les også

Helt elektrisk i spor 4

I anbudet står det at kvalitet vektes høyere enn pris. Men der pris er lett å tallfeste, er det vanskeligere å kvantifisere kvalitet. Det kan forklare hvordan Go-Ahead vant anbudet, når pris var det eneste de var best på.

Et slikt prisjag kan fort slå feil.

Da Veireno AS vant anbudet for bosshenting i Oslo, skulle det føre til langt bedre tilbud for en lavere pris. Resultatet ble en dyrere og dårligere løsning for Oslo kommune, som til slutt måtte overta bosset selv.

Bergensbanen trenger store investeringer. Redusert reisetid er det viktigste grepet for å bedre kvaliteten. Et annet kvalitetsgrep vil være mobildekning langs hele banen. I dag er det knapt dekning vest for Finse. Nytt signalsystem og bedre kapasitet inn til Oslo er også nødvendig.

Les også

BTs leder: Sove seg til målet

De private selskapene har ingenting med dette å gjøre. De skal koordinere med lokale kollektivselskap og tilpasse innredningen i togsettene.

Det fins grenser for hvor mye bedre kvalitet det blir av sånt.

Konkurranse fungerer, men ikke hvis staten ser seg blind på teoretiske innsparinger. Dumpes prisen, kan det bli både forsinkelser og dårlig service. Regjeringens hastverk kan bli et stort problem for konkurranseutsettingen av Bergensbanen.

Anbudet skal deles ut før Go-Ahead har kjørt ett eneste tog på Sørlandsbanen. Da har en bare erfaringer på papiret fra jernbanereformen når Norges mest trafikkerte fjerntogstrekning skal ut på anbud.

Det lover ikke godt for Bergensbanen.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».