Nei til våpen

Politimester Kaare Songstad ønsker generell bevæpning av politiet. Han bør ikke få viljen sin.

MER VÅPEN: Politimester Kåre Songstad er en av flere politimestre som ønsker at politiet skal gå med våpen på hoften. Forhåpentlig sier Stortinget nei, mener BTs leder. Vegar Valde

Norsk politi bør fortsatt være ubevæpnet, med håndvåpen tilgjengelig i kjøretøyet. Slik konkluderte Justisdepartementets bevæpningsutvalg i vår, og forhåpentlig lander Stortinget på det samme. Politiet bør fortsatt ha et sivilt preg, der tillit og kommunikasjon er deres sterkeste våpen.

Utvalgets rapport er nå på høring. Før helgen meldte TV 2 at tre politimestre vil anbefale justisministeren å bevæpne politiet permanent. Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, er blant dem.

I enkelte situasjoner kan et bevæpnet politi redde liv. Men bevæpning er i seg selv en risiko. Vådeskudd, faren for at politiet blir fratatt våpen og økt bevæpning i kriminelle miljøer er noen av de sannsynlige farene ved at norsk politi går med våpen i beltet til daglig.

Les også

Kaare Songstad ønsker væpnet politi

Erfaringen fra andre land viser at når mer våpen er tilgjengelig, blir også mer våpen brukt. Det gjelder også politiet. En kortsiktig trygghetsfølelse kan ikke gå på bekostning av den langsiktige samfunnsutviklingen man ønsker.

Et viktig prinsipp er at politiet kun skal bruke den makt som er nødvendig. Trusselsituasjonen i Norge forsvarer ikke å endre på grunnleggende trekk ved politiet.

Songstad og hans meningsfeller mener bevæpning er nødvendig for å korte ned responstiden. I enkelte tilfeller kan ladd våpen i beltet gjøre det mulig å løse en farlig situasjon noe raskere.

Bevæpningsutvalget stiller likevel spørsmål ved hvor mye kortere responstiden i praksis blir, og viser til at politiet i gjennomsnitt bruker 48 sekunder lengre tid på å gjøre seg klare til bevæpnede, sammenlignet med ikke-bevæpnede oppdrag.

Å gå rast inn i en situasjon med våpen gir heller ikke alltid det beste utfallet.

Politiets følelse av trygghet på jobb er kanskje det sterkeste argumentet for å endre dagens ordning. Ifølge utvalget følte en del polititjenestepersoner seg tryggere i perioden med midlertidig bevæpning.

Men beslutningen må baseres på hele samfunnets interesser. Et forverret trusselbilde kan gjøre det nødvendig å bevæpne politiet, men det er en overhengende fare for at bevæpning heller forsterker enn demper utviklingen.

Beslutningen må baseres på kunnskap om hva som er nødvendig. Fast bevæpning enkelte steder, som Gardermoen lufthavn, kan være rett for å sikre god nok beredskap der.

Men det er noe ganske annet enn å bevæpne politiet landet rundt. Et sivilt politi med høy tillit i befolkningen skaper større trygghet enn den til dels falske tryggheten et ladd håndvåpen på hoften kan gi.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».