KrFs bremsekloss fortsetter å bremse

Nok en gang betegnes kontantstøtten som et hinder for integrering og sysselsetting. Den må skrotes.

Publisert: Publisert:

KONTANTSTØTTEKAMERATENE: Statsminister Erna Solberg (H) vet at kontantstøtten er lenken som holder KrF fast på borgerlig side. Desto hulere høres det ut hver gang statsministeren eller finansminister Siv Jensen (Frp) erklærer at flere innvandrerkvinner må ut i arbeid, mener BT. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kontantstøtten har vært en politisk selvmotsigelse siden den ble innført i 1998.

På den tiden var det vanskelig å få plass i barnehage, så ordningen hadde en viss legitimitet. Men seinere er målet om barnehageplass til alle så godt som oppfylt.

Da skulle man tro at det var mulig nedskalere og fjerne kontantstøtten. Men KrFs hjertesak har blitt stående der som en betongmur mot fornuftig integrering.

En ny rapport Institutt for samfunnsforskning har laget for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter slår det fast nok en gang: Kontantstøtten holder altfor mange mødre med innvandrerbakgrunn hjemme.

Dette kan ikke fortsette i 21 år til.

Les også

Gi kontantstøtte til eldre!

I Spekter-rapporten heter det at «kontantstøtten i Norge er ansett som en trussel mot kvinners yrkesdeltakelse».

Rapporten viser at 84 prosent av barn mellom ett og to år med norske foreldre er i barnehage. Bare 66 prosent av foreldre med bakgrunn fra såkalte ikke-vestlige land har sine barn i barnehage.

Altfor mange kvinner velger altså den kontante gavepakken fra staten, fremfor å delta i arbeidslivet og lære seg norsk. Det er forståelig, men slett ikke bra for integreringen.

Grunnen til at Spekter nå engasjerer seg i kampen mot kontantstøtten, er rett og slett for å løfte kunnskapen om ordningens uheldige sider.

Dessuten ønsker organisasjonen å knuse myter om årsakene til den lave arbeidsdeltakelsen blant innvandrere. Usaklige diskusjoner om innvandreres arbeidsvilje er lite konstruktive og ofte fordomsfulle. Å fjerne kontantstøtten er mer effektivt.

«Lykkes vi med å få flere inn i det ordinære arbeidslivet vil dessuten færre ha behov for trygdeytelser», sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten til Fri Fagbevegelse. Det er et godt poeng.

Les også

Jeg var 14 år, og kontantstøtten var det store temaet

Både SV, Ap og regjeringspartiet Venstre ønsker å avskaffe ordningen, sammen med deler av Høyre og Frp. Likevel overlever den.

En av grunnene til at kontantstøtten er så seiglivet, er såkalt «politisk pragmatisme». Statsminister Erna Solberg (H) vet at kontantstøtten er lenken som holder KrF fast på borgerlig side.

Desto hulere høres det ut hver gang statsministeren eller finansminister Siv Jensen (Frp) erklærer at flere innvandrerkvinner må ut i arbeid.

Å være hjemme med småbarn er et legitimt valg, men staten bør verken betale for eller oppmuntre til det.

Landets felleskasse bør ikke brukes til å finansiere en bremsekloss for likestilling og inkludering.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».