Ta en ny runde med husopprydding

Regjeringens forsøk på å redusere konflikter ved boligsalg kan gjøre ting verre.

Publisert Publisert

HUSKJØP ER RISIKOSPORT: Det er fint at intensjonen er å styrke forbrukerens rettigheter. Men her kan det ligge uante konsekvenser. Å pålegge selger mer ansvar, kan senke terskelen for å klage og føre til flere tvister, mener BT. Foto: Erichsen, Jarl Fr.

Avhendingslova regulerer ansvaret mellom kjøper og selger ved salg av bolig. I utgangspunktet er det prisverdig at regjeringen vil endre loven for å gjøre ansvaret tydeligere, slik at konflikt og rettssaker etter hussalg kan unngås.

Huseiernes landsforening støtter forslaget, mens Finans Norge, Advokatforeningen, eiendomsmeglernes bransjeforening og flere andre organisasjoner er sterkt kritiske.

Her er forskjellene i lovfortolkning og beskrivelsene av konsekvenser så store at regjeringen bør ta en tenkepause.

Cirka 800 boligsalg havner i rettssystemet hvert år på grunn av krangel om boligens tilstand når den blir solgt. Hus og leiligheter omsettes i høyt tempo, ofte uten tilstandsrapport.

Å kjøpe hus er risikosport, og det er nødvendig å sikre kjøpers og selgers rettigheter bedre.

Les også

Nå blir det slutt på å selge boligen «som den er»

Lovforslaget skal behandles i Stortinget 16. mai. Regjeringen foreslår blant annet å få slutt på det at en bolig kan selges «som den er». Hensikten er å gjøre boligkjøpe enklere for forbrukerne og fjerne useriøse aktører fra markedet.

Det skal innføres lavere toleranse for feil på boligens areal, for å hindre fusk og omtrentligheter ved oppmåling.

I tillegg foreslås det et standardbeløp for kjøpers egenandel ved konflikt settes til 10.000 kroner. I dag risikerer kjøper å betale fem prosent av kjøpssummen i egenandel.

Det er fint at intensjonen er å styrke forbrukerens rettigheter. Men her kan det ligge uante skadevirkninger. Å pålegge selger mer ansvar, kan senke terskelen for å klage og føre til flere tvister.

Kritikerne mener «nulltoleranse» for arealmål er umulig, blant annet fordi regelverket er komplisert og i stadig endring. Sammen med det lave egenandelskravet kan dette øke konfliktnivået. Slike onde sirkler bør unngås.

Eiendom Norge påpeker også at Justisdepartementet ikke har fulgt spillereglene i arbeidet med lovforslaget. Blant annet er det ikke gjennomført en grundig høringsrunde.

Les også

Minimal økning i boligprisene i Bergen

Boligen er norske familiers største investering i livet. Konflikter ved kjøp og salg er krevende og kostbare. Både kjøper og selger fortjener et lovverk der ansvaret er tydelig og konsekvensene forutsigbare.

Dette skal ikke regjeringen ta lett på, og det er ingenting som tilsier at en så viktig lovendring må skje etter hastebehandling.

Alle parter vil ha godt av at lovforslaget blir sendt tilbake til Justisdepartementet for grundigere håndtering, og at de får mulighet til å delta i en skikkelig høringsrunde. Her bør regjeringen belite seg.

BT retter: I den opprinnelige versjonen av lederen, står det at lovforslaget vil innføre nulltoleranse på arealavvik. I innstillingen til Stortinget er dette endret til avvik på mer enn to prosent (min. én kvadratmeter).

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».