Kjøtforbruket bør ned

Staten bør ikkje bruke pengar på å auke kjøtforbruket.

Publisert Publisert

NAM: Nordmenn et meir raudt kjøt enn kva som er medisinsk og klimafagleg tilrådd. Men kva er den beste måten å redusere kjøtkonsumet på? Foto: Siv Dolmen, Scanpix (arkiv)

  1. Leserne mener

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått ei ny god sak, denne gongen servert av det raudgrøne byrådet i Oslo. I byrådsplattforma går dei inn for å halvere kjøtforbruket i institusjonane og kantinene til kommunen. Listhaug meiner politikken luktar av overformynderi, og i det har ho rett.

Det er fleire gode grunnar til at kjøtforbruket bør gå ned i åra framover. Landbruket står for åtte prosent av dei totale klimautsleppa i Noreg (2017). Mesteparten av dette kjem frå husdyrproduksjon, hovudsakleg som utslepp av metan og lystgass frå dyra og avføringa deira.

Les også

Slik erobret bøndene Fana på 30 minutter

Kjøt er òg ein notorisk ineffektiv måte å skaffe verda nok mat på. Spesielt gjeld det storfe, der mesteparten av energien går tapt ved å gjere planter om til kjøt.

I Noreg blir dette resonnementet komplisert noko ved at delar av beiteområda, spesielt for sau og geit, ikkje kan brukast til å dyrke matplanter. Men det gjeld ikkje kraftfôret.

Raudt kjøt er heller ikkje spesielt sunt for kroppen, i alle høve ikkje i dei mengdene norske menn hiv i seg.

Les også

BKK klimamerker maten i kantinen. Forsker mener det er unødvendig tidsbruk.

Det finst med andre ord mange gode grunnar til at vi bør ete mindre kjøt. Det mest paradoksale med denne saka er at eldre i Noreg faktisk et mindre kjøt enn ungdommen, ifølgje ein rapport som kom i januar. Dei unge seier dei gjerne vil ete mindre storfekjøt, men dei gjer det ikkje.

Det viser at det er heilt andre verkemiddel som trengst, enn å regulere kjøtinntaket til dei som ikkje kan velje.

Eit enkelt tiltak er å legge ned Opplysningskontoret for kjøtt, som propaganderer for å ete kjøt. Det vil òg spare bøndene for utgifter, sidan det er dei som finansierer ordninga.

Regjeringa kan bidra, til dømes med å senke momsen på frukt og grønt, og auke den for raudt kjøt. Dessutan har daglegvarenæringa og restaurantbransjen òg mykje å gå på i å tilby kundane gode alternativ til kjøt.

Mange ønskjer å ete mindre kjøt. Politikarar bør starte med å gjere det lettare for desse.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».