• HILSEN TIL BERGENSBANEN: For to år siden lovet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at oppstart for Ringeriksbanen skulle skje i 2019. «Det er urovekkende at skjebnen til et prosjekt til 26 milliarder kroner blir håndtert så skjødesløst. Og fremdeles står offentligheten uten en godt dokumentert årsak til hvorfor Ringeriksbanen vil bli forsinket», mener BT. FOTO: Håvard Bjelland

Banen som gikk av sporet

Regjeringen må kommunisere ærlig og åpent om årsakene når store tog- og veiprosjekter blir forsinket.