Næringens mann

Hvis det skapes inntrykk av at forskningsresultater er styrt av næringsinteresser, frarøves forskerne all troverdighet.

 • Bergens Tidende
  Bergens Tidende
FÅR KRITIKK: Uttalelsene til Per Sandberg må forstås som at han avkrever lojalitet til næringsinteressene. Det er en hån mot den uavhengige forskningen, skriver BT på lederplass.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Havforskningsinstituttet (HI) skal ikke heie på næringspolitiske mål eller juble over seiere for sjømatindustrien. De skal drive uavhengig og sannhetssøkende forskning. Det må en norsk fiskeriminister forstå.

Torsdag kom fiskeriminister Per Sandberg (Frp) med en rekke oppsiktsvekkende utsagn om HIs rolle. HI «er og skal være et næringsvennlig institutt », sier han til BT.

Forskerne skal ikke bare dele politikernes ambisjoner for hvordan sjømatnæringen skal vokse, men til og med «juble» over dem, ifølge Sandberg. Hvis forskerne mener veksten er uforsvarlig, må de lage modeller som gjør det forsvarlig.

Uttalelsene må forstås som at Sandberg avkrever lojalitet til næringsinteressene. Det er en hån mot den uavhengige forskningen.

Hvis det skapes inntrykk av at HIs resultater er styrt av lakselobbyen og den sittende regjeringen, frarøves forskerne all troverdighet og integritet.

Det er svært alvorlig for en institusjon som tar mål av seg å være verdensledende innenfor sitt felt. Ingen vil ta HIs forskning seriøst hvis de kan mistenkes for å levere forskningsresultater bestilt av staten. Forskning som ikke er uavhengig har null verdi.

I flere tilfeller har HIs faglige råd til myndighetene vært i strid med tunge næringsinteresser. Havforskningsinstituttet har advart mot Nordic Minings planlagte deponi i Førdefjorden, og vært kritisk til oppdrettsnæringen.Slik må det være. Det er et tegn på uavhengighet.

Som en konsekvens, har både sjømat— og gruvenæringen forsøkt å diskreditere HI. Personer og institusjoner er blitt angrepet på tidvis usaklig grunnlag. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har trukket deler av forskningen i tvil, og har via advokater sendt bekymringsmelding til Nærings- og fiskeridepartementet.

Konflikten understreker hvor viktig det er at forskning med stor politisk og økonomisk betydning har høy faglig legitimitet.

Regjeringen har riktignok programfestet visjonen om en flerdobling av verdiskapingen i sjømatnæringen og lovet å forbedre næringenes rammebetingelser. Samtidig lover de bærekraftig vekst innen fiskeri og havbruk.

For å finne riktig balanse mellom disse interessene, trengs den objektive kunnskapen som bare uavhengig forskning kan tilføre.

HI er det største marine forskningsmiljøet i landet. Deres samfunnsoppdrag er å levere kunnskapsgrunnlaget for hvordan norske hav- og kystområder skal forvaltes. Hvis Sandberg åpner for at deres faglige råd får dikteres av næringsinteresser, gambler han med fremtidens naturressurser.

I et debattinnlegg i BT skriver Per Sandberg at han ikke kjenner seg igjen i hvordan uttalelsene hans er blitt tolket. «Forskningsmetoder og forskningsresultater skal vi selvsagt ikke blande oss inn i», presiserer han.

Det er bra at Sandberg korrigerer sin kunnskapsfiendtlige retorikk. Populisten og Frp-eren Per Sandberg kan gjerne opptre som en nyttig idiot for markedskreftene. Det kan ikke fiskeriminister Per Sandberg. Hans mandat er å drive en klok og kunnskapsbasert politikk på vegne av regjeringen.

Les også kommentaren til kulturredaktør Frode Bjerkestrand:

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Lakse-Pers heiarop

 2. Forskningens rolle

 3. Venstre-lederen: - Per Sandberg er en politiker med dårlig demokratisk impulskontroll

 4. - Sandberg bryter egne retningslinjer

 5. Er dette en spøk, Per Sandberg?

 6. Ber om Sandberg-svar i Stortinget

 7. Kritiserer Sandbergs «heie»-krav til forskerne

 8. Sandberg: Forskerne skal være næringsvennlige

BT anbefaler

Robert åpner luken ved Ole Bulls plass. Fem meter under bakken venter Bergens undergrunn.

Bli med ned i Bergens undergrunn:

LES SAKEN