• MOTTAKET LEGGES NED: Mahmood og Garret er blant de siste som forlater asylmottaket i Høyanger. Nå legges det ned, fordi langt færre asylsøkere kommer til landet, som BT Magasinet omtalte lørdag. Færre asylsøkere betyr at Norge kan ta imot flere kvoteflyktninger. FOTO: Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Et kontrollert system for flyktninger

Få asylsøkere kommer til Norge. Da bør regjeringen ta imot flere kvoteflyktninger.