Leder

Byseglet ska hem

Danskene bør gi bergenserne byseglet tilbake.
Abonnent
Leder

Nyfylket må henge saman

Staten kan ikkje slå saman Hordaland med Sogn og Fjordane og så redusere kollektivtransporten.
Abonnent
Leder

Råkjør rundt personvernet

Regjeringen bør lytte til Datatilsynet. Forslaget om digitalt grenseforsvar kan være i strid med Grunnloven.
Abonnent
Leder

Fremtidens skole

Det er viktig å diskutere progressive løsninger for skolen. Men undervisningen må tilpasses elevene, ikke omvendt.
Abonnent
Leder

Fergefarsen

Hovedveien på Vestlandet kan ikke drives av fromme løfter.
Abonnent
Leder

Tynne argument for hemmeleghald

Forsvararane av hemmelege medisinprisar klarer ikkje å føre prov for at systemet er fornuftig.
Abonnent
Leder

Kanskje kommer Koengen

Staten er uenig med staten om hvordan bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen kan sikres. Bergen blir taperen.
Abonnent
Leder

Endelig farvel til juryen

Utfallet av Eirik Jensen-saken bekrefter at det var riktig å avskaffe juryordningen.
Abonnent
Leder

Endå ei utgreiing

Det er tent eit nytt håp for ei rett ubåtavgjerd.
Abonnent
Leder

Men hvor er pengene?

Et musikkteater på Kjødetomten er bra for kulturen og bra for Bergen.
Abonnent
Leder

Skattemakt under press

Regjeringen innskrenker det kommunale selvstyret når den begrenser muligheten til å drive inn eiendomsskatt.
Abonnent
Leder

Bergen treng ein teatermilliard

Kulturministeren må vere tydeleg på at staten skal finansiere utvidinga av DNS.
Abonnent
Leder

For lite forsvar

Noreg har ikkje råd til eit svakt forsvar.
Abonnent
Leder

Godt nytt for vestlandsbonden

Landbrukspolitikken er kanskje det området som blir mest endra med den nye regjeringsplattforma. Endringane er stort sett til det betre.
Abonnent
Leder

Grønt potensial

Granavollplattforma er eit steg i rett retning for å få ned klimautsleppa her i landet.
Abonnent
Leder

Eit tilsyn som ikkje gjer jobben sin

Riksrevisjonens kritikk tyder på at Petroleumstilsynet har for liten avstand til næringa dei skal ha tilsyn med.
Abonnent
Leder

Forsvar norske interesser

Regjeringa må stå hardt på at Storbritannia ikkje skal få øydeleggje EØS-avtalen på deira veg ut av EU.
Abonnent
Leder

Politisk teater i Sverige

Problema i svensk politikk er ikkje over, sjølv om landet no kan få ei regjering.
Abonnent
Leder

Ugrei innblanding

Arbeiderpartiet i Bergen bør avvise kravet fra fagbevegelsen om at Roger Valhammer bør trekke seg som byrådslederkandidat.
Abonnent
Leder

Trøblete reiseregninger

Stortingsrepresentanter bør få vidt økonomisk handlingsrom til å besøke hele landet, men de må vise seg tilliten verdig.
Abonnent
Leder

BT meiner: Få ferjene i rute

E39 er hovudvegen på Vestlandet. Det minste ein kan forvente er at ferjene går.
Abonnent
Leder

Spis mindre kjøtt

Redusert forbruk av kjøtt er et nødvendig og enkelt klimatiltak.
Abonnent
Leder

BT mener: Blått nytt år

Det nye havhuset skal bygges på Dokken. At saken er avgjort, bør gi de marine fagmiljøene i Bergen en god start på 2019.
Abonnent
Leder

«Møt til timen»

Hver fjerde sykehustime står ubrukt. Både pasienter og sykehusledelse har et felles ansvar for at ressursene i helsevesenet ikke skusles bort.
Abonnent
Leder

Styrk r’en i lar

Illegal omsetning av lar-medisin er bare ett eksempel på at ordningen bør evalueres.
Abonnent
Leder

Sjøvett må læres på sjøen

Sikkerhetskravene kan ikke være så strenge at de øker faren for ulykker. Barn må få opplæring i båtliv før det er for sent.
Abonnent
Leder

Trumps tomrom

Når USA trekkjer seg ut av Syria og Irak kan det bli grobotn for ein ny konflikt.
Abonnent
Leder

Journalistar er ikkje folkefiendar

2018 har vore eit farleg år for journalistar verda over. Det er eit sjukdomsteikn.
Abonnent