Leder

Få folk i arbeid

Altfor mange arbeider ikkje. Regjeringa bør gjere det til ei hovudsak å få dei i jobb.
Abonnent
Leder

Demokratiets grunnmur

Vekene etter eit val er den dårlegaste tida å foreslå endringar av valsystemet på.
Abonnent
Leder

Suu Kyis moralske fall

Verdens mest venneløse folk må få beskyttelse. Det haster.
Abonnent
Leder

En liberal regjering

Norges neste regjering må sette klima og liberale verdier høyere.
Abonnent
Leder

Justispopulisme

Norges justisminister må være en garantist for rettsstatens prinsipper. Slik er det ikke i dag.
Abonnent
Leder

Løysinga er ikkje militær

Verdas maktesløyse i høve til Nord-Korea er eit problem. Kina sit på nøkkelen til løysinga.
Abonnent
Leder

Det vanskelege avslaget

Helsevesenet må prioriterere. Den prioriteringa må vere rettvis, og ikkje styrt av press frå enkeltgrupper.
Abonnent
Leder

Ruspolitikk for alle

Byrådet fortsetter en god trend med den nye rusplanen.
Abonnent
Leder

Uærleg skremsel frå LO

LO driv valkamp mot noko nesten ingen er for. Det kan dei spare seg.
Abonnent
Leder

Ein god dag for naturvernet

Regjeringa gjer rett i å seie nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget. Neste mål bør vere varig vern.
Abonnent
Leder

Overstyringsiveren lever

I eit forsøk på å rydde debatten om vestlandsregionen av vegen, bidreg Jonas Gahr Støre til å auke forvirringa.
Abonnent
Leder

Vekk med BSU

Noen av ungdommene har skjønt det. BSU-ordningen bør avskaffes.
Abonnent
Leder

Hellelands upassende oppførsel

Kulturministeren maner til kulturkamp, og misbruker rollen for å påvirke NRK. Det er ikke greit.
Abonnent
Leder

Politibyråkrati utan styring

Det er på tide at regjeringa byrjar slankinga av Politidirektoratet.
Abonnent
Leder

Tiltak som virker

Høy fedrekvote er god likestillingspolitikk. Det må Høyre ta konsekvensen av.
Abonnent
Leder

Fremdeles foreldrenes ansvar

Barna trenger mat på skolen. Men foreldrene bør betale for det.
Abonnent
Leder

Hverdagen med terror

Islamistisk terror må møtes med brede tiltak, men full beskyttelse er umulig.
Abonnent
Leder

Kunnskap, ikke kastrering

Medisinsk kastrering og nakenkontroll er feil verktøy mot overgrep. Frp er på ville veier i justispolitikken.
Abonnent
Leder

Avsindig, avslørt og avkledd

At Donald Trump bekrefter sine sympatier for det ekstreme høyre, betyr at kampen mot rasisme må trappes opp.
Abonnent
Leder

I Hagens hode

Norge trenger et skattesystem som sikrer arbeidsplasser. Ikke demagogiske utspill som roter til debatten.
Abonnent
Leder

Som man roper i skogen

Norske Skog må klare seg uten kunstig åndedrett fra staten.
Abonnent
Leder

Legekontor i lommen

Private, digitale legetjenester gjør livet lettere for pasienter. Det må det offentlige helsevesenet lære av.
Abonnent
Leder

Latinamerikansk katastrofevarsel

Venezuela fortsetter ferden mot det autoritære. Verdenssamfunnet bør engasjere seg sterkere.
Abonnent
Leder

Trumps tramp på regnbueflagget

USAs president lovet å hjelpe transpersonene. Nå nekter han dem å tjene i militæret.
Abonnent
Leder

Sverige til skrekk og advarsel

Regjeringskrisen i nabolandet må få norske myndigheter til å skjerpe beredskapen.
Abonnent
Leder

Håplaust bakpå med førebygginga

Norske kommunar kan ikkje la staten og forsikringsselskapa ta støyten for skadar etter ekstremvêr.
Abonnent
Leder

Uholdbart hemmelighold

Politiets evalueringsrapport etter Turøy-ulykken må offentliggjøres.
Abonnent
Leder

Ytringsfridom under press

Demokratiske tilbakeslag må møtast med internasjonale reaksjonar.
Abonnent
Leder

Syv år er lenge nok

Forslaget til nytt krav for statsborgerskap er for strengt, og kan virke mot sin hensikt.
Abonnent