Leder

Uholdbart hemmelighold

Politiets evalueringsrapport etter Turøy-ulykken må offentliggjøres.
Abonnent
Leder

Ytringsfridom under press

Demokratiske tilbakeslag må møtast med internasjonale reaksjonar.
Abonnent
Leder

Syv år er lenge nok

Forslaget til nytt krav for statsborgerskap er for strengt, og kan virke mot sin hensikt.
Abonnent
Leder

Trygghet i rustunnelen

Situasjonen på Damsgård er ille. Løsningen er ikke å jage de rusavhengige, men en bedre ruspolitikk.
Abonnent
Leder

Kompetanse i klasserommet

Det er riktig å stille krav om at lærerne skal ha formell kompetanse.
Abonnent
Leder

En skuffende slutt

Det er synd at Norges forhold til Liu Xiaobo endte i en langvarig stillhet.
Abonnent
Leder

Mørket i tunnelen

Medan ein ventar på ny veg, må E16 mellom Bergen og Voss gjerast trygg.
Abonnent
Leder

Fra Russland med kjærlighet

Donald Trumps sønn, svigersønn og valgkampsjef omfavnet Russlands innblanding i presidentvalgkampen. Skandalen vokser.
Abonnent
Leder

Urovekkende angrep på al-Jazeera

Lykkes Saudi-Arabia i å stenge nyhetskanalen al-Jazeera, mister Midtøsten en sentral kilde til uavhengig journalistikk.
Abonnent
Leder

Bustadpolitikken fungerer

Ein svak nedgang i bustadprisane er ikkje noko problem, tvert om.
Abonnent
Leder

Fraværsgrensen fungerer

Det er nedgang i både fravær og frafall på videregående. Det viser at det er riktig å kreve at elever skal møte på skolen.
Abonnent
Leder

En god begynnelse, Helgesen

Å nekte forurensende cruiseskip i verdensarvfjordene er fornuftig.
Abonnent
Leder

Utlendingar styrkjer norsk forsking

Veksten av utanlandske forskarar er bra for norske universitet, men utviklinga må styrast.
Abonnent
Leder

Farlig kildejakt

Jakt på pressens kilder er den sikreste måten for politiet å hindre at den neste politiskandalen når ut i offentligheten.
Abonnent
Leder

Et svik mot barna

Ingen barn skal leve med mishandling. Eksisterende virkemidler må bli brukt og forstått.
Abonnent
Leder

Ein god avtale for TV 2

Regjeringa gjev TV 2 gode grunnar til å bli i Bergen.
Abonnent
Leder

På skinner

Bybanen vestover vil gjøre Bergen til en bedre by. Det er gledelig at traseen har rask fremdrift og bred støtte i bystyret.
Abonnent
Leder

Sviktende beredskap

Regjeringen må overbevise om at de har kontroll på beredskapsarbeidet.
Abonnent
Leder

Nok en tragedie

Mandagens terrorangrep mot muslimer i London var et angrep på religionsfriheten og det åpne, liberale samfunnet.
Abonnent
Leder

Oppløftende valgseier for Macron

Utskiftningen i fransk politikk viser at politikken kan fornyes fra sentrum. Det er oppløftende.
Abonnent
Leder

Byggjesak ute av kontroll

Stortingets presidentskap bør vise ei langt meir audmjuk haldning for eigne feil etter kritikken frå Riksrevisjonen.
Abonnent
Leder

Vis ansiktet

Nikab hører ikke hjemme i skole eller barnehage. Regjeringen gjør rett i å forby den der.
Abonnent
Leder

Dobbeltmoral på norsk

Kampen mot dødsstraff må forsterkes, også i land Norge driver handel med.
Abonnent
Leder

Uverdighetens spill

Høringen av tidligere FBI-direktør James Comey styrker mistanken om at Donald Trump har forsøkt å påvirke Russlands-etterforskningen.
Abonnent
Leder

Eit viktig steg på vegen

Vedtaket om ei kommunereform er eit viktig steg mot eit meir framtidsretta Noreg.
Abonnent
Leder

Mayday! Mayday!

Sjølv viss Theresa May får støtte frå veljarane i dag, er ho ikkje den leiaren Storbritannia eller Europa treng no.
Abonnent
Leder

Ulikskap krev ulike løysingar

Kampen mot økonomisk ulikskap kan ikkje berre handle om å skattleggje dei rike.
Abonnent
Leder

Eit krav om kvalitet

Private høgskular har godt av å få litt fleire krav, så studentane får eit best mogeleg tilbod.
Abonnent
Leder

E16 inn i valkampen

Lovnaden frå Ap og Sp om raskare utbygging av E16 har ein tung eim av valflesk.
Abonnent
Leder

Eit åtak på jordbruksoppgjeret

Når Stortinget for første gong kuppar jordbruksoppgjeret, kan det vere starten på slutten for berebjelken i norsk landbrukspolitikk.
Abonnent
Leder

Au pair-ordningen bør legges ned

Au pair-ordningen legger opp til utnytting av utenlandske kvinner, og bør legges ned i sin nåværende form.
Abonnent