Leder

Kritisk for Solberg

Det var nødvendig å sette en grense for hvordan en statsråd kan uttrykke seg. Regjeringskrise bør ikke være utfallet.
Abonnent
Leder

Et kraft-kompromiss til å leve med

Gitt den harde motstanden i parti og fagbevegelsen, er Arbeiderpartiets løsning i Acer-saken gledelig.
Abonnent
Leder

Rollemodellen Sylvi Listhaug

Politikarar bør løfte ordskiftet opp, ikkje dra det ned. Det må vere lærdomen av Listhaug-saka.
Abonnent
Leder

Sikkerhet først

Myndighetene må utfordre svakt funderte EU-krav som hindrer trygghet på norske veier.
Abonnent
Leder

Kontrollert feilinformasjon

Selskap som tar samfunnsansvar feilinformerer ikkje om farlege utslepp.
Abonnent
Leder

Farlig ulikhet

Økende forskjeller i Europa kan bli en alvorlig trussel mot det europeiske fellesskapet.
Abonnent
Leder

En god, gammeldags floke

Mye må falle på plass hvis Norge skal ta byrden med å arrangere OL igjen.
Abonnent
Leder

Opprydning på Stortinget

Det var på høy tid at Olemic Thommessen trakk seg som stortingspresident.
Abonnent
Leder

En kamp det er mulig å vinne

Retten til å bestemme over egen kropp er grunnleggende, men ingen selvfølge.
Abonnent
Leder

Overvaking og rettsstat

Regjeringa bør stanse ulovleg overvaking av norske borgarar.
Abonnent
Leder

Ytringsrommet er truet

Det er illevarslende at hets og mobbing hindrer samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali å snakke fritt på Kvinnedagen.
Abonnent
Leder

Ein varsla katastrofe

Nedkjempinga av IS førte til ei eskalering av valden i Syria.
Abonnent
Leder

Verden mellom Moskva og Washington DC

Å drive utenrikspolitikk er blitt mer krevende de siste årene. Regjeringen gjør klokt i å holde hodet kaldt.
Abonnent
Leder

Diskriminerande pappaperm

Regjeringa skal hjelpe kvinner ut i jobb, men politikken fører til det motsette.
Abonnent
Leder

En kulturpolitisk farse

Håndteringen av Carte Blanche er skammelig. Dansekompaniet bør få garanti om nye lokaler i Sentralbadet.
Abonnent
Leder

Løftebrot om Bergensbanen

Å utsetje bygginga av Ringeriksbanen nok ein gong er uakseptabelt.
Abonnent
Leder

Politikk som ikke virker, må endres

Regjeringen myket opp arbeidsmiljøloven for å få flere i utsatte grupper i arbeid. Skjer det ikke på sikt, må regjeringen finne ny politikk.
Abonnent
Leder

Program for en bedre by

Bompenger er en hjørnestein i Bergensprogrammet. Desto viktigere er jobben med å informere om hva pengene går til.
Abonnent
Leder

Statsministeren kjempar mot stråmenn

Erna Solberg (H) kjempar mot ei nedlegging av olje- og gassindustrien, som ingen har foreslått.
Abonnent
Leder

Statens innkjøpsbom

Staten bør ikke bruke sin innkjøpsmakt til å favorisere store kjeder.
Abonnent
Leder

Håp om eit reinare OL

Russarane si systematiske idrettsdoping og IOC sin arroganse bør ikkje øydeleggje for den olympiske ideen.
Abonnent
Leder

Få fart på domstolene

Lovpålagte frister har liten verdi hvis domstolene ikke settes i stand til å følge dem.
Abonnent
Leder

Spre ressursene

Doga bør legges ned. Norsk design og arkitektur kan ikke forbedres fra et kontor i Oslo.
Abonnent
Leder

Mer permisjon til far

Kulturen på arbeidsplassen har stor påvirkningskraft, men det viktigste er økt fedrekvote.
Abonnent
Leder

Holocaust i Polen

Regimet i Polen tek konsekvent landet i feil retning. Vedtaket om å forby ytringar om polsk medverknad i Holocaust er tragisk.
Abonnent
Leder

Fem markante år

Litteraturhuset i Bergen er blitt samtale- og debattsentralen mange håpet på.
Abonnent
Leder

Etterretninga kan ikkje beskytte alt

PST fryktar at framande makter skal stele kritisk informasjon. Me kan byrje med ikkje å gi den vekk frivillig.
Abonnent
Leder

Finsk balansekunst

President Sauli Niinistö ble søndag gjenvalgt med rekordhøy støtte. Hans personlige forhold til Putin er en av grunnene.
Abonnent
Leder

Lærdommen fra Sentralbadet

Skal kulturbyen Bergen ta vare på gamle arenaer og bygge nytt, må finansieringsordningen for kulturbygg bli mer rettferdig og fleksibel.
Abonnent
Leder

Ein nasjon med gjeldsslavar

Nordmenn held fram med å låne for mykje. Regjeringa bør vente med å losne på krava for bustadlån.
Abonnent
Leder

Lokalnytt til folket

NRK bør flytte meir ressursar til distriktskontora, ikkje til Oslo.
Abonnent
Leder

Personvern under press

Digitalt grenseforsvar innebærer masseovervåking av norske borgere. Flere enn Venstre burde sette foten ned.
Abonnent
Leder

– Frustrasjonen er forståelig

Nye krav til lærerne er for lite verdt hvis de kun skal gjelde fremover i tid.
Abonnent
Leder

Ut av tunnelen

Schjelderup-byrådet har snudd i flere saker den siste tiden, sist om Bybanen. Det viser hans styrke som byrådsleder.
Abonnent