Leder

På skinner

Bybanen vestover vil gjøre Bergen til en bedre by. Det er gledelig at traseen har rask fremdrift og bred støtte i bystyret.
Abonnent
Leder

Sviktende beredskap

Regjeringen må overbevise om at de har kontroll på beredskapsarbeidet.
Abonnent
Leder

Nok en tragedie

Mandagens terrorangrep mot muslimer i London var et angrep på religionsfriheten og det åpne, liberale samfunnet.
Abonnent
Leder

Oppløftende valgseier for Macron

Utskiftningen i fransk politikk viser at politikken kan fornyes fra sentrum. Det er oppløftende.
Abonnent
Leder

Byggjesak ute av kontroll

Stortingets presidentskap bør vise ei langt meir audmjuk haldning for eigne feil etter kritikken frå Riksrevisjonen.
Abonnent
Leder

Vis ansiktet

Nikab hører ikke hjemme i skole eller barnehage. Regjeringen gjør rett i å forby den der.
Abonnent
Leder

Dobbeltmoral på norsk

Kampen mot dødsstraff må forsterkes, også i land Norge driver handel med.
Abonnent
Leder

Uverdighetens spill

Høringen av tidligere FBI-direktør James Comey styrker mistanken om at Donald Trump har forsøkt å påvirke Russlands-etterforskningen.
Abonnent
Leder

Eit viktig steg på vegen

Vedtaket om ei kommunereform er eit viktig steg mot eit meir framtidsretta Noreg.
Abonnent
Leder

Mayday! Mayday!

Sjølv viss Theresa May får støtte frå veljarane i dag, er ho ikkje den leiaren Storbritannia eller Europa treng no.
Abonnent
Leder

Ulikskap krev ulike løysingar

Kampen mot økonomisk ulikskap kan ikkje berre handle om å skattleggje dei rike.
Abonnent
Leder

Eit krav om kvalitet

Private høgskular har godt av å få litt fleire krav, så studentane får eit best mogeleg tilbod.
Abonnent
Leder

E16 inn i valkampen

Lovnaden frå Ap og Sp om raskare utbygging av E16 har ein tung eim av valflesk.
Abonnent
Leder

Eit åtak på jordbruksoppgjeret

Når Stortinget for første gong kuppar jordbruksoppgjeret, kan det vere starten på slutten for berebjelken i norsk landbrukspolitikk.
Abonnent
Leder

Au pair-ordningen bør legges ned

Au pair-ordningen legger opp til utnytting av utenlandske kvinner, og bør legges ned i sin nåværende form.
Abonnent
Leder

«Ondskapens akse» er tilbake

President Trump skrur opp retorikken mot Iran. Det kan gå veldig galt.
Abonnent
Leder

Landbrukspolitikken bør leggjast om

Einsidig satsing på auka matproduksjon er det svakaste punktet i regjeringas landbrukspolitikk.
Abonnent
Leder

Nødvendig gjennomgang

Russernes rolle i det amerikanske valget må avklares. En spesialetterforskning er på sin plass.
Abonnent
Leder

Fortsatt kritikkverdig

Politiets nedprioritering av narkosaker er ikke straffbar. Det betyr ikke at den er akseptabel.
Abonnent
Leder

En vekker for datasikkerheten

Den digitale infrastrukturen er skremmende sårbar. Sikkerheten må skjerpes.
Abonnent
Leder

Et forsvar for åndsverket

Opphavsretten står sterkt i Norge, og det må den fremdeles gjøre.
Abonnent
Leder

Nok en dag i Trump-land

Donald Trump har fjernet en trussel, men satt kraftigere søkelys på sine egne Russland-koblinger.
Abonnent
Leder

BT mener: Et ideelt barnevern

Kjøp av tjenester fra såkalte ideelle aktører må følges opp med tilstrekkelig kontroll.
Abonnent
Leder

Rolig på kontinentet

Valget av Emmanuel Macron gir den optimismen som Europa trenger akkurat nå.
Abonnent
Leder

En seier for kulturbyen

Gavepakken til Sentralbadet reparerer gamle synder mot Bergens kulturinstitusjoner.
Abonnent
Leder

Ei rimeleg forsikring

Odda sjukehus bør få behalde tilbodet om akuttkirurgi.
Abonnent
Leder

Hånden på rattet

KrFs politikk ligger stabilt i sentrum, men lysten på makt gjør at partiet rykker nærmere Arbeiderpartiet.
Abonnent
Leder

Storpolitikkens offer

Verdssamfunnet stiller ikkje opp for Jemen, korkje med fredsinitiativ eller pengar.
Abonnent
Leder

Ny utfordring for Macron

Problema er ikkje over i Frankrike, sjølv om høgrepopulisten Marine Le Pen ligg an til å tape presidentvalet.
Abonnent
Leder

Tid for svartmaling

Med forsiktig politikk og høylytt retorikk går Ap inn i valgkampen.
Abonnent
Leder

Strategisk nyvalg

Valget i Storbritannia kan gi Theresa May et tydeligere mandat i Brexit-forhandlingene.
Abonnent
Leder

For enkelt om skatt på laks

Ein kommunal skatt på oppdrett kan undergrave naudsynte miljøtiltak.
Abonnent
Leder

Flere menn trengs i skolen

Det er grunn til bekymring når så få menn vil bli lærere for de minste.
Abonnent