Leder

Med to pass i hånden

Å tillate folk å ha to statsborgerskap, vil gjøre livet enklere for veldig mange.
Abonnent
Leder

Jobb nummer en

Forslaget til statsbudsjett inneholder gode anslag, men regjeringen burde gjøre mer for å få flere i arbeid.
Abonnent
Leder

Ikke over for Uber

Uber forlater Norge med en oppfordring om bedre regulering. Det bør de få.
Abonnent
Leder

Mørke politimetoder

Når politiet deler overgrepsbilder i jakten på pedofile nettverk, begår de selv overgrep.
Abonnent
Leder

Viktig nei for en bedre by

Byrådet gjør det eneste rette. Byggeprosjekter som undergraver målet om en gåby, bør skrotes.
Abonnent
Leder

Tid for nedrusting

Årets tildeling er utvilsomt en ekte fredspris i tråd med Alfred Nobels testamente.
Abonnent
Leder

Slipp kinomarkedet fritt

Kommunene bør ikke lenger få nekte folk å starte kino. Mer mangfold og færre begrensninger er bra for både bransjen og publikum.
Abonnent
Leder

Håp og bønn er ikke nok

Drapene i Las Vegas ryster verden. Tolkningen av grunnlovens andre tillegg er en av USAs store tragedier.
Abonnent
Leder

Oslo på rett veg

Det er gledeleg for folket i hovudstaden at dei òg får soneparkering og rushtidsavgift.
Abonnent
Leder

Meir fridom i kvardagen

Når LO seier nei til å utvide fleksitida, seier dei nei til meir fridom for medlemmene sine.
Abonnent
Leder

Opposisjonen må ta ansvar

Landet står framfor fire krevjande år. Politisk spel kan føre til lite handling og auka politikarforakt.
Abonnent
Leder

Mer for pengene

Budsjettfestene er over. Nå må det effektiviseres.
Abonnent
Leder

Festival-Bergen må se til Nashville

Bergen er landets beste festivalby, men kan bli enda bedre på samarbeid og kompetanseutvikling.
Abonnent
Leder

Nødvendig helsereform

Grunnleggende endringer i Bergens hjemmetjenester er nødvendig. Tiden vil vise om byrådet finner en god løsning.
Abonnent
Leder

En by for folk

I prosessen med å gjøre deler av Bergen bilfri, bør sykkel-VM være et viktig argument.
Abonnent
Leder

BTs leder: Snakk om mensen!

Statsminister Erna Solberg er med på å bryte stillheten rundt menstruasjon. Det er blant det viktigste man kan gjøre for kvinners rettigheter.
Abonnent
Leder

Hatet mot islam

Det er uakseptabelt at muslimer må tåle hat og hets når de ytrer seg offentlig.
Abonnent
Leder

Få folk i arbeid

Altfor mange arbeider ikkje. Regjeringa bør gjere det til ei hovudsak å få dei i jobb.
Abonnent
Leder

Demokratiets grunnmur

Vekene etter eit val er den dårlegaste tida å foreslå endringar av valsystemet på.
Abonnent
Leder

Suu Kyis moralske fall

Verdens mest venneløse folk må få beskyttelse. Det haster.
Abonnent
Leder

En liberal regjering

Norges neste regjering må sette klima og liberale verdier høyere.
Abonnent
Leder

Justispopulisme

Norges justisminister må være en garantist for rettsstatens prinsipper. Slik er det ikke i dag.
Abonnent
Leder

Løysinga er ikkje militær

Verdas maktesløyse i høve til Nord-Korea er eit problem. Kina sit på nøkkelen til løysinga.
Abonnent
Leder

Det vanskelege avslaget

Helsevesenet må prioriterere. Den prioriteringa må vere rettvis, og ikkje styrt av press frå enkeltgrupper.
Abonnent
Leder

Ruspolitikk for alle

Byrådet fortsetter en god trend med den nye rusplanen.
Abonnent
Leder

Uærleg skremsel frå LO

LO driv valkamp mot noko nesten ingen er for. Det kan dei spare seg.
Abonnent
Leder

Ein god dag for naturvernet

Regjeringa gjer rett i å seie nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget. Neste mål bør vere varig vern.
Abonnent
Leder

Overstyringsiveren lever

I eit forsøk på å rydde debatten om vestlandsregionen av vegen, bidreg Jonas Gahr Støre til å auke forvirringa.
Abonnent
Leder

Vekk med BSU

Noen av ungdommene har skjønt det. BSU-ordningen bør avskaffes.
Abonnent
Leder

Hellelands upassende oppførsel

Kulturministeren maner til kulturkamp, og misbruker rollen for å påvirke NRK. Det er ikke greit.
Abonnent
Leder

Politibyråkrati utan styring

Det er på tide at regjeringa byrjar slankinga av Politidirektoratet.
Abonnent
Leder

Tiltak som virker

Høy fedrekvote er god likestillingspolitikk. Det må Høyre ta konsekvensen av.
Abonnent
Leder

Fremdeles foreldrenes ansvar

Barna trenger mat på skolen. Men foreldrene bør betale for det.
Abonnent
Leder

Hverdagen med terror

Islamistisk terror må møtes med brede tiltak, men full beskyttelse er umulig.
Abonnent
Leder

Kunnskap, ikke kastrering

Medisinsk kastrering og nakenkontroll er feil verktøy mot overgrep. Frp er på ville veier i justispolitikken.
Abonnent