Leder

Viktig kamp for ytringsfriheten

At kunstnere tar til gatene for å protestere, er sjelden kost her til lands. Noen ganger er det nødvendig.
Abonnent
Leder

Ein sjanse til å pusse på distriktsprofilen

Med samanslåinga av Altinn og Difi har regjeringa eit glimrande høve til å styrke miljøa i Leikanger og Brønnøysund.
Abonnent
Leder

Høie må rydde opp

Tilgangen til å klage på kreftmedisin-nei må vere minst like stor som den er til å klage på eit garasje-avslag.
Abonnent
Leder

Bygg å bygge kulturbyen i

Det er viktig for Bergen at fremtiden for både Bergen Kjøtt og kulturkvartalet på Verftet blir mer avklart.
Abonnent
Leder

Lykkeleg slutt i Øystese

Øystesevassdraget er endeleg verna. Fornufta sigra til slutt.
Abonnent
Leder

Film og tur er ikke behandling

Det er uredelig å fylle rehabiliteringsprogrammene med ordinære fritidsaktiviteter. De innsatte må få reell hjelp.
Abonnent
Leder

BT leiar: Dra i naudbremsen

NSB skal heite «Vy». Det er pinleg for NSB-leiinga og regjeringa, men det er mest pinleg for Noreg.
Abonnent
Leder

Lokal lakseskatt, eller ingenting

Skal det innførast ekstra skatt på oppdrett, bør ikkje pengane hamne i statskassa.
Abonnent
Leder

Symbolsk viktig olje-exit

Regjeringa gjer klokt i å la Oljefondet selje seg ut av oljeaksjar, sjølv om det først og fremst er ei symbolsk handling.
Abonnent
Leder

Neste stopp: billettkaos

Rushtidsrabatt på buss og bybane er ikkje vegen å gå for å løyse trafikkfloka i Bergen.
Abonnent
Leder

Arbeidslinje som ikke henger på greip

Finansminister Siv Jensen ber innvandrerkvinner komme seg ut i jobb, men gir dem kontantstøtte for å bli hjemme. Det henger ikke på greip.
Abonnent
Leder

Når fjordene grønnes

Flere fjorder og havner må få samme vern mot utslipp fra cruiseskip som Nærøy- og Geirangerfjorden.
Abonnent
Leder

Bra by for spraykunsten

Bergens nabolag bør få bedre informasjon om større gatekunstprosjekter.
Abonnent
Leder

Frykten for de private

Konkurranseutsetting kan gjøre jernbanen litt bedre.
Abonnent
Leder

Nei til tiggeforbud i Bergen

Å forby tigging er et lite treffsikkert tiltak mot organisert kriminalitet.
Abonnent
Leder

Det holder ikke å tro

Ingen politikere får medalje for å tro på klimaendringer. Klimakampen handler om handling.
Abonnent
Leder

Tiltak for likestilling

Tredeling av permisjonen er et godt grep, men barseltiden burde holdes utenfor regnestykket.
Abonnent
Leder

Byseglet ska hem

Danskene bør gi bergenserne byseglet tilbake.
Abonnent
Leder

Nyfylket må henge saman

Staten kan ikkje slå saman Hordaland med Sogn og Fjordane og så redusere kollektivtransporten.
Abonnent
Leder

Råkjør rundt personvernet

Regjeringen bør lytte til Datatilsynet. Forslaget om digitalt grenseforsvar kan være i strid med Grunnloven.
Abonnent
Leder

Fremtidens skole

Det er viktig å diskutere progressive løsninger for skolen. Men undervisningen må tilpasses elevene, ikke omvendt.
Abonnent
Leder

Fergefarsen

Hovedveien på Vestlandet kan ikke drives av fromme løfter.
Abonnent
Leder

Tynne argument for hemmeleghald

Forsvararane av hemmelege medisinprisar klarer ikkje å føre prov for at systemet er fornuftig.
Abonnent
Leder

Kanskje kommer Koengen

Staten er uenig med staten om hvordan bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen kan sikres. Bergen blir taperen.
Abonnent
Leder

Endelig farvel til juryen

Utfallet av Eirik Jensen-saken bekrefter at det var riktig å avskaffe juryordningen.
Abonnent
Leder

Endå ei utgreiing

Det er tent eit nytt håp for ei rett ubåtavgjerd.
Abonnent
Leder

Men hvor er pengene?

Et musikkteater på Kjødetomten er bra for kulturen og bra for Bergen.
Abonnent
Leder

Skattemakt under press

Regjeringen innskrenker det kommunale selvstyret når den begrenser muligheten til å drive inn eiendomsskatt.
Abonnent