Leder

Aps velgerfrieri

Reformer som gjør folks liv bedre er fornuftig, men tiden for å øke velferdsbudsjettene bør være over.
Abonnent
Leder

Nei til ny OL-debatt

No må regjeringa raskt seie nei til idrettspresident Tom Tvedts ønske om ein ny OL-debatt.
Abonnent
Leder

Gje naturen ein prislapp

Prissetting av urørt natur er langt frå eit perfekt system, men det bør prøvast ut for å sikre viktige område mot inngrep.
Abonnent
Leder

Trygdefellen

Politisk fredlysning av sykelønnen er uansvarlig. Norge kan ikke ta seg råd til verdens rauseste ordning.
Abonnent
Leder

Uverdig jakt på ein syndebukk

Det er ikkje barneskuleeleven som varsla om dårleg datatryggleik som er problemet, men Bergen kommune sjølv.
Abonnent
Leder

Boikott løser ingenting

Utestengelse fra den offentlige debatten er feil verktøy mot ytterliggående meninger.
Abonnent
Leder

Oljeoppgang må ikkje bli sovepute

Store investeringar i oljesektoren vil gje nye år med økonomisk oppgang i Noreg. Det har ei bakside.
Abonnent
Leder

Ledelse er mer enn kjønn

Likestillingsministerens kritikk av Telenor er hul. Bedrifter kan ikke styres av kjønnspolitikk alene.
Abonnent
Leder

Høyt, bredt, svært og ambisiøst

Begeistring er bra, men kalde hoder er bedre. Å bygge byarena og politihus i Bergen sentrum er og blir en komplisert affære.
Abonnent
Leder

Demokratiet står sterkt

NHO spreier eit feilaktig bilete av ungdommens forhold til demokratiet.
Abonnent
Leder

Snuoperasjonen

Kostnadskutta i oljenæringa er ei forsikring for framtida.
Abonnent
Leder

Ein sosialistisk fallitt

Sosialismens fyrtårn, Venezuela, er sløkt for godt.
Abonnent
Leder

Overvaking utan kontroll

Stortinget har pålagt norske bankar ei kvitvaskingslov dei neppe har skjønt konsekvensen av.
Abonnent
Leder

Alle bilister bør betale

Det må fortsatt være gunstig å velge elbil, men det er på tide at alle betaler bompenger.
Abonnent
Leder

Straff i terrorens tid

Inngripende terrorlover truer rettsstatens verdier, men har diskutabel effekt.
Abonnent
Leder

Kulturbyens unoter

Bergen trenger flere konsertscener, profesjonelle arrangører og kulturbevisste huseiere.
Abonnent
Leder

Elevers personvern må sikres bedre

Det bør være en vekker for Bergen kommune at uvedkommende har fått tilgang til elever og ansattes persondata.
Abonnent
Leder

Uverdig mediekritikk

Journalistar som ber statsministeren om svar er ikkje «blodtørstige».
Abonnent
Leder

Mobilfri sone

Det bør være en selvfølge at elever ikke får bruke mobiltelefon i undervisningen.
Abonnent
Leder

Utmattende TV-prosess

TV 2-ledelsen må belite seg, og ta hovedansvaret for å få sluttført forhandlingene om ny konsesjon.
Abonnent
Leder

Unødig seindrektighet

Det haster med å få på plass et nytt politihus i Bergen. Forsinkelsene er unødvendige.
Abonnent
Leder

Å strekke ut en hånd

Norsk skole må kunne sette grenser for støtende, religiøs praksis. Det handler om gjensidig tilpasning, ikke diskriminering.
Abonnent
Leder

Næringslivet på skattejakt

Norge bør ikke lede an i kampen for å fjerne skatter for næringslivet.
Abonnent
Leder

Den vanskelige varslingen

De nye reglene om varsling må finne en balanse mellom å beskytte dem som sier fra og å hindre misbruk av varslervernet.
Abonnent
Leder

20 år og utgått på dato

Å være hjemme med småbarn er et legitimt valg, men staten bør verken finansiere eller oppmuntre til det.
Abonnent
Leder

Køpris gir mindre kø

Rushtidsavgiften i Bergen fungerer bedre enn forventet.
Abonnent
Leder

Bosset må brukes bedre

Matavfall fra Vestlandet må utnyttes bedre, og helst med lokale løsninger.
Abonnent