Kultur eller boliger?

Fremtiden til Nordnes vest blir avhengig av hvem som vinner kampen.

Publisert Publisert

FOR HØYT OG TRANGT: Hvor i all verden blir det av det å bygge videre på strukturen i bakenforliggende nabolag, med enkelthus tett i tett, spør kronikkforfatterne. Illustrasjonen viser de planlagte boligene på Kjødetomten. Foto: Illustrasjon: Lien Øye Arkitekter

  • Eyvor Gyllander
  • Susanne  Urban

**Fremtiden** til Nordnes vest blir avhengig av hvem som vinner kampen mellom enkeltinteresser og helhetlig planlegging. Det første prosjektet som er ferdigstilt i områdene langs kaikanten på Nøstet, er tre ni etasjer høye blokker kalt Nøstet Panorama. Et grelt eksempel på hva som skjer når ståplasser selges foran seteradene. De nye luksusboligene har stjålet lys, ettermiddagssol og kontakt med sjøen fra den historiske bydelen bakenfor. Utbyggerne har tatt seg til rette på bekostning av vår felles kulturarv og miljøet i gamle smitt og smau.

SusanneUrban.jpg Foto: Susanne Urban

Eyvor Gyllander

Bergen er en av få norske byer med et nokså intakt historisk sentrum. Livet mellom de 7 fjell er tuftet på kontakt med sjølinjen. Historiske nabolag i Sandviken, Skuteviken og på Nordneshalvøyen er attraktive strøk for barnefamilier og turistnæringen.

Velforeningen på Nordnes er positiv til fortetting

Les også

- Må ivareta kvalitet

40 år med byplanlegging på bilens premisser og i veikontorets regi er nær ved å ta knekken på det gode liv i byen. Nå må både utbyggere og politikere belite seg. For å bevare særpreget i bykjernen vår, må nye prosjekter være i menneskelig målestokk og underordne seg eksisterende bebyggelse. Et historisk sentrum er lett å ødelegge — det kan verken forstørres eller erstattes.

Stykkevis og oppdelt planlegging av vannkanten står i veien for en helhetlig byutvikling. Velforeningene i Sandviken kritiserer med rette storutbygging ved Tran-Martens. Velforeningene på Nordnes har gjentatte ganger anmodet om at planer for Nordnes vest må ses i sammenheng. Det gjelder alle prosjekter som er i emning, og dette er et stort område. Det strekker seg helt fra USF i nord til TV 2-bygget i sør, og det må ses i sammenheng med andre nye bygg i området.

Bergen Næringsråd:

Les også

Vil bygge 10.000 nye boliger i byen

Faktisk er det slik at nye prosjekter langs Nøstegaten må være en god del lavere og mindre kompakte enn opprinnelig tenkt, nettopp for å dempe den ødeleggende virkningen til de høye Nøstet Panorama-blokkene.

Hvorfor bruker ikke kommunen den fine tremodellen som står på Rådhuset, og krever at nye prosjekter vurderes i forhold til eksisterende bystruktur og prosjekter som planlegges parallelt på nabotomter?

Kultur eller boliger ved Dikkedokken?Spørsmålet er stilt feil. Rette spørsmål er:

**Hvordan** ønsker vi at Nordnes vest skal fremstå om 10- 15 år?

Hvordan styrker vi best Kulturhuset USF på Georgernes Verft?

Er svaret på det første spørsmålet en høy, monoton mur mellom pittoresk trehusmiljø og sjøkanten? Nei? Men det er det som er på beddingen.

Les også

Selger hus med diger modelljernbane på loftet

Etter Nøstet Panorama er nå planforslag for Kjødetomten ved Dikkedokken lagt ut på offentlig høring. Boligprosjektet har noen hyggelige trekk: Vannhopene er intakte, det går an å skimte sjøen mellom blokkene. Videre er det en offentlig passasje med stor trapp mellom blokkene, og det er avsatt noe areal til næring i første etasje mot Verftsgaten. Men fagetatens krav om å tilpasse ny bebyggelse og nye funksjoner til eksisterende bymiljø på en harmonisk måte, er ikke innfridd.

Det er mer enn nok blokker på Nordnes øst som viser at anonyme høyhus eller lameller ikke fremmer oppblomstring av gode nabolag. Til det trengs stille gårdsrom i kvartalers indre, og smitt og smau der solen stryker ned. Selv det mest moderate Kjøde-alternativet er vist to-tre etasjer for høyt: Boliger i fem etasjer over Verftsgaten og åtte etasjer opp fra Norges eldste sivile tørrdokk sprenger målestokken. Det virker lite meningsfullt å overføre mål og dimensjoner fra Strandgaten eller Torgallmenningen (seks etasjer pluss tak) ned til Dikkedokken.

Det må bli slutt på at vi bygger så høyt, tett og stort fordi det er mulig og fordi det er lov. Byutvikling kan ikke baseres på at eventuelle ressurssterke naboer skal være garantister for å forsvare den menneskelige dimensjonen i vår historiske bykjerne. Kjøde-prosjektet fremstår som nok et tilfelle der en eier får tegnet, og håper på å få godkjent et stort prosjekt som så blir solgt til en eller flere nye investorer, som igjen skal ha sine fortjenestemarginer. Vi må unngå prosesser som den Teatergarasjen ble offer for, der ansvar og avtaler ble pulverisert i investorløpet. Hvis vi ikke lenger tillater oss å tenke hva slags byutvikling vi egentlig ønsker, har byen tapt.

«Øvingsfabrikker» skal bygges på Nordnes —

Les også

Her skal hundrevis av musikere flytte inn

Hvordan styrker vi så best Kulturhuset USF på Georgernes Verft?Det bør gjøres ved å bygge opp under Bergens kulturakse, som går helt fra Hovedbiblioteket, museene og Grieghallen, via scenene på Ole Bulls plass, forbi Den Nationale Scene, snart Nye Carte Blanche og Teatergarasjen i det forhenværende sentralbadet og så ut til Verftet.

Kan det da være best å avsette plass til et nytt kulturbygg rundt dagens TV 2 — som et bindeledd mellom teatrene på Engen og Verftet? Ikke minst med tanke på behovet for store trailere og riggplass et slikt kulturbygg trenger. Økt trafikkbelastning i gaten fra Bjørgeboden til USF er uholdbart. Det samme gjelder enhver utvidelse av veibanen, som allerede i dag henger over den vernede Dikkedokken. Hensyn til en styrking av kulturaksen bør utredes nærmere for å ta gode beslutninger om endringer av hele sjøfronten fra TV 2 til USF og ved Dikkedokken.

Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no

Historier fra Haukeland:Delta i BTs store skrivekonkurranse!

Publisert