Kultur eller boliger?

Fremtiden til Nordnes vest blir avhengig av hvem som vinner kampen.