Selvmord og bomull

Kan det påstås at det finnes en overhyppighet av selvmord blant indiske bønder? Og om så er tilfelle: Kan det uten videre knyttes til gjeldskrise og Grønn Revolusjon?