Snu klasserommet!

Hvis elevane får digital undervisning heime, har læraren mykje meir tid til personleg oppfølging på skulen.