Våpen, bakterier og stål gir forklaringen

Det er tragisk at det igjen skal være nødvendig å argumentere mot forestillinger om den hvite rases overlegenhet.