«Lytter departementet til dem som jobber med barn?»

Lytter Kunnskapsdepartementet til dem som jobber med barn når barnehage­politikken utformes?