Krigspresidenten

USAs president brukte sin Nobel-tale i 2009 til å forsvare amerikansk militærbruk og krigsfilosofi. Den har han vært usedvanlig tro mot siden.