Krig avler krig

Borgerkrig gjør at noen av de minst utviklede landene er lengre fra å nå FNs tusenårsmål i dag enn da man begynte.