Et forvarsel om et dårligere samfunn

Gruveprosjektet i Naustdal truer med å grise til mer enn naturen.