«Jan Tore Sanner og Høgre snakkar ned folkerøystingar»

Regjeringa snakkar ned folkerøystingar og vil heller at kommunane skal bruke innbyggjarundersøkingar. Det kan undergrave vår status og rolle som borgarar.