«Mens Per gråter trenger Olai hjelp på do»

Per gråter fortvilet, og Olai vil ha hjelp på do. Barnehagelæreren strekker ikke til.