Barn med konsentrasjonsvansker

Barn som sliter med å konsentrere seg har ikke nødvendigvis ADHD. Det er viktig at alle barn med konsentrasjonsvansker får hjelp til å klare seg i hverdagen, uavhengig av om de oppfyller kriteriene til en diagnose.