Det opprørske Vestlandet?

De ulike regionene som utgjør Vestlandet kjemper hver sine kamper og ikke en felles kamp. Selv om motstanderen kanskje er felles, er neppe regionen det.