Genial humorist - alle dusters skrekk

«Jeg skal ha vært så nydelig som barn, men så kom det noen fanter og forbyttet meg,» uttalte forfatteren Diderik From jr. Fredrik Stabel ga liv til herr From og de andre skikkelsene i Norsk Dusteforbund. Nå er Stabel død, og vi har mistet en av våre mest geniale humorister, skriver sjefredaktør Einar Hålien.

Publisert: Publisert:
Aa Anonym

Avisfolk innrømmer nødig at man misunner sine konkurrenter noe. Men det ville være direkte tåpelig ikke å innrømme at Dagbladet i Fredrik Stabel hadde en gullkantet kunstner og humorist det ikke fantes maken til. Stabel brukte humor som det skarpeste av alle våpen, mot all slags pompøsitet, byråkratisk snikksnakk, politisk tungetale og redaktørers selvhøytidelighet.«Den som ikke er i stand til å bevare et stivnet smil i daglig samvær er humørsyk.»Sitater fra politiske taler, utdrag fra departementale rundskriv, militære instrukser, leserbrev og lederartikler var blant de åndsverk avskrivningsbyrået i dusteforbundet fanget opp. Her hadde byråets leder, Lille-Maud Vonlausbråten, sitt fulle hyre med å rekke over det enorme tilfang av gode kandidater til medlemskap i dusteforbundet. Enkelte fikk den tvilsomme ære å bli meldt inn i forbundet flere ganger. Per Lønning var en av dem. For gjengangerne kunne det være på sin plass med en aldri så liten refs – noe blant andre forfatteren Niels Chr. Brøgger fikk merke etter et sitert leserbrev fra VG: «Hvis forfatteren fortsatt ønsker sine ting antatt hos oss, må han sende oss dem direkte. Vi kan ikke sitte og skrive av VG ustanselig,» skrev Stabel, i president Darwin P. Erlandsens skikkelse.«Nei, en skulle være født 20 minutter for tidlig, så hadde en sluppet all denne fordømmade ventingen bestandig – eller kanskje det blir omvendt?»Datidens grå mastodonter, som NRK-monopolet og Arbeiderpartiet var hyppig omtalt i dusteforbundet. Slik fikk NRK en gang smake Stabels skarpe satiriske penn: «Jeg vil gjerne takke Fjernsynet for programposten «Det norske Arbeiderparti gjennom 75 år». Det ble en stor opplevelse. Så megen glad latter og fornøyd humring, er det sjelden man opplever i Fjernsynet. Det virket umiddelbart smittende. Gode crazyprogrammer får vi aldri nok av. Så takk for det.»«Fornuften er en ensom ting – hvor ofte er man ikke alene om å stole på den.»Men Stabel brukte slett ikke humor bare som våpen for å avsløre dårskap og pompøsitet. Han dyrket humoren som en verdi i seg selv og ga oss herlige stunder med underlige observasjoner, helskrudd logikk og språklige krumspring. Det uforutsigbare og uvanlige, men samtidig gjenkjennbare, kjennetegner Fredrik Stabels humor. Som da han lot Diderik From jr. ta til ordet for å slå sammen H.C. Andersen og P. Chr. Asbjørnsen til en forfatter, under navnet Asbjørn Andersen. Dette mente From ville gjøre hverdagen langt lettere for forvirrede skolebarn. «Hvis rabarbragrøten er for lang, kan den klippes i to.»Fredrik Stabel gikk på Kunst— og håndverksskolen og prøvde seg i ulike profesjoner før han havnet i Dagbladet. Han var selger og sjømann, forsikringsagent og ekspeditør i bokhandel. Han havnet i Utenriksdepartementet, der han blant annet brente hemmelige dokumenter i aprildagene 1940. I en periode var han også kontorist i Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Ifølge Stabel selv, i en takketale i anledning feiringen av hans 71-årsdag (!), holdt han den gang en tale som var så bitende ironisk og ondskapsfull for direktøren i selskapet, at han mistet tolv hundre kroner i gratiale det året. Til Dagbladet kom han etter krigen, og han ble oppdaget ved en tilfeldighet. En eller annen fant en gjenglemt tegning av Stabel i en telefonkiosk, utstyrte den med en kommentar av danske Storm P. og sendte den til avisen. «En ting står fast: Intet er så galt at det ikke er verre for ens kreditorer.»Stabels tegninger er minst like berømte som tekstene. I 1992 hadde han en stor utstilling på Galleri Parken i Bergen der 88 håndkolorerte raderinger ble stilt ut. I denne forbindelsen ble han intervjuet av vår nåværende politiske redaktør Olav Kobbeltveit. Dette møtet var ifølge Kobbeltveit en timelang sammenhengende lattersalve. Fredrik Stabel var opptatt av at intervjueren skulle få frem den aforismen har selv satte mest pris på:«Jeg er stolt og glad for at de tanker jeg har fostret i søvnløse netter ikke engang er i stand til å holde plebsen våken. Kaviar er nå engang ikke for massen. SPIS TORSKEROGN.»

Publisert: