Tiden renner ut

Cellegift med stamcellestøtte kan stanse multippel sklerose. Likevel lar ikke nevrologene MS-pasientene få behandlingen.