Som du roper i skogen, får du svar

Det er ikke noe skarpt skille i Norge mellom de som benekter og de som støtter at klimaendringer er skapt av mennesker.