• STÅR PÅ SPILL: Jesidienes fremtid står på spill fordi de tror annerledes. De blir myrdet, torturert og er frarøvet en generasjon, ifølge skribentene. FOTO: Human-Etisk Forbund

Folkemord i sakte film

I Irak fortsetter folkemordet på jesidiene. Dersom ikke mer gjøres for å stanse det, står jesidifolket og deres kultur i fare for å utslettes.