Hvorfor nye ubåter?

Sjømilitært er ubåten ubestridelig det mest effektive kampsystemet for konvensjonell avskrekking, og stadig flere kystnasjoner prioriterer ubåter som ryggraden i sitt maritime forsvar.