Når sjefen motarbeider varsleren

En vanlig strategi fra arbeidsgiver er å omdefinere et varsel til en personalsak. Jeg spør meg om dette også er tilfelle i Monika-saken.