Et grenseløst hav

I tillegg til klimaendringer og overforbruk, er vår største utfordring at vi tilnærmer oss havet som om det består av mange adskilte rom.