Verdikamp, ikke rettighet

Vi må være våkne for at ikke alt som presenteres som menneskerettigheter, nødvendigvis er det.