Håpet om å bli frisk

Jeg har vært psykiatrisk pasient og innlagt flere ganger og fått elektrosjokkbehandling. Den erfaringen kan hjelpe andre.

Publisert:

FRISK: Som tidligere psykisk syk har jeg nå fått undervise mine tidligere behandlere på Sandviken. Jeg bruker erfaringene mine til å hjelpe andre og gi håp, skriver erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob. Vegar Valde

Solveig Bartun Rob

Jeg har ikke psykologiutdanning, men jeg har erfaringer – mange erfaringer. Jeg har vært psykiatrisk pasient og innlagt flere ganger, på Sandviken, Haukeland og Knappentunet. Jeg har fått elektrosjokkbehandling (ECT). Jeg har vært dypt deprimert og hatt lammende angst. Det er perioder av livet mitt som jeg ser tilbake på som fryktelig vonde, men også lærerike.

Erfaringene fra denne tiden kan gi andre mennesker hjelp, og også hjelpe fagpersoner og ledere til å gjøre tjenestene bedre. «Erfaringer er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss», sier den britiske forfatteren Aldous Huxley.

Les også

Halvparten av pasientene som ble utredet for ME, viste seg å ha psykiske vansker

Første gang jeg ble innlagt var jeg så dårlig at jeg ikke kunne ta vare på meg selv. Jeg trengte en innleggelse. På grunn av lite kunnskap om psykisk helse og mye rykter og fordommer tenkte jeg at jeg ikke passet inn på en psykiatrisk institusjon. Jeg ble overrasket over å møte helt normale mennesker som meg selv, som også ga meg god hjelp med sine erfaringer.

Jeg ble frisk, jeg har vært frisk i fem år. Nå er erfaringene mine som psykisk syk blitt jobben min, og noen av mine tidligere behandlere er blitt mine kollegaer. Nå jobber jeg selv på en psykiatrisk institusjon, som erfaringskonsulent.

Håp er vesentlig for bedring. Under min første innleggelse trodde jeg at jeg aldri kunne bli frisk igjen. Jeg spurte en behandler og fikk til svar at «dette er noe mange må slite med livet ut». Det trykte meg lenger ned. Jeg ble fratatt det jeg trengte mest: Håpet. Der mennesker mister håp om bedring, er sjansen for bedring betydelig redusert.

Ironien er at det ekstreme fasadefokuset gjør folk syke:

Les også

Generasjon perfekt

Nettopp her kan vi som selv har erfaring med sykdom og tilfriskning gjøre en forskjell. Vi er levende håp. Med tårer i øynene sa en pasient til meg: «Du er jo et håp bare med at du er her!»

Jeg deler mine erfaringer om hva som fikk meg ut av angst og depresjon, og pasienter lytter, for de vet at dette er en som selv har vært der de er. Jeg har opplevd å møte pasienter som vil kopiere alt jeg har gjort for å bli frisk. De vil ha fasiten. De ser håpet. Det gir også meg noe å gi litt håp til andre. Håp kan omdannes til energi i møte med problemer.Erfaringer fra egne sykdomsperioder er så viktig i møte med pasienter! Vi kan være gode rollemodeller for mennesker som sliter. Vi kan også utvide perspektivet for fagpersoner når de ser at mennesker som har vært syk, kan bli bedre, og gjøre tjenestene bedre ved å dele erfaringer også med dem.

Ung debattant:

Les også

- Psykisk helse mer tabu enn sex

I Bergen er et helt nytt konsept startet, et erfaringspanel. Det består av 17 personer som alle har erfaring med psykiske helseproblemer, enten som bruker eller pårørende. Noen har erfaring med schizofreni og psykose, noen er bipolar, noen har opplevd angst og depresjon. Vi bruker fritiden vår på å delta i panelet, og deltar med dette i utformingen av psykisk helsevern i Helse Bergen. Det brenner vi for! Brukermedvirkning og brukerperspektivet kan styrkes når tidligere pasienter underviser behandlere.

Vi skal være et rådgivende organ der hovedformålet er å bedre og utvikle tjenestene på brukernes og pårørendes premisser. I år ønsker også fylkeslegen å samarbeide med oss ved å bli med på møter og å få innspill og tilbakemeldinger fra oss i panelet.

Ledere i helsevesenet kan få drøfte saker direkte i møtet med panelet. Vi har hatt besøk av klinikkdirektører og divisjonsdirektør og delt våre erfaringer og tanker om det vi brenner for. Vi har drøftet overgangene fra barn til voksen i psykiatrien, de er ikke gode, og vi har tanker om hvordan det kan gjøres bedre.

Får psykiatrisk behandling:

Les også

Siden 2007 har hun truet ansatte i Helse Bergen

Vi har også delt våre tanker om akuttinnleggelser og tvang. Flere i panelet har opplevd dette, og har nå vært med på å utvikle mål om reduksjon av tvang og arrangert seminar om tvang. Vi kan med våre erfaringer gi innspill til ledere og få i gang endringer som er nødvendig, og på den måten gjøre tjenestene bedre for pasientene.

Flere av dem som har vært på besøk, sier de har lært mye av oss, og vi vet at det jobbes med flere av problemstillingene som vi har tatt opp.

For å spre erfaringskompetansen deltar vi også med undervisning og holder foredrag. Flere av oss har fått undervise tidligere behandlere om hva som hjelper, sett fra brukers perspektiv.

Tilbakemeldinger viser at erfaringskompetanse er nødvendig og bedrer tjenestene. Vi med egenerfaring kan gi psykisk helsevern hjelp til å hjelpe. Vi trenger flere mennesker med erfaringskompetanse både i faste stillinger og i utvalg og komiteer i psykiatrien.

DBT-behandling for unge:

Publisert: