Nettdebatt og samfunnsansvar

Diskusjonen om redigering av nettdebatter bør dreie seg om mer enn forhåndskontroll og etiske overtramp. Medienes samfunnsrolle er i støpeskjeen.