Du er ikke psyk for alltid

Folk med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse kan bli, og blir, bedre.