Børs mot katedral i mediebyen

Studentane må tenkja over kvifor dei vil ta ei universitetsbasert medieutdanning.