Israel IDAG

Norge IDAG gir inntrykk av at de, som gode kristne, har et korrekt og ufeilbarlig syn på konflikten i Midtøsten.

Publisert Publisert

VELSIGNER ISRAEL: Finn Jarle Sæle og redaktør Bjarte Ystebø, her sammen med Anita Apeltun Sæle. ARKIVFOTO: Odd E. Nerbø

  • Student Uib
  • Yngvar Haaskjold

Politikk og livssyn kan være en utfordrende kombinasjon. En møter stadig religiøse paradokser når politiske meninger baseres på religion, og få steder kommer dette like sterkt til syne som i den kristne ukeavisen Norge IDAG, sitt syn på konflikten i Midtøsten.

De holdninger som dukker opp på lederplass der lar seg vanskelig forene med kristendommens nestekjærlighetsprinsipp og Jesu ubegrensede kapasitet for tilgivelse. Avisen ser på konflikten i Midtøsten gjennom briller med glass farget av et strengt bibelsyn. Som kritisk lekmann har jeg fulgt avisen og spesielt Finn Jarle Sæle og redaktør Bjarte Ystebøs formidling av midtøstenpolitikk med Bibelen som grunnlag.

Tapene i Gaza

Israelske styrker angrep Gazastripen 27. desember 2008. Det resulterte i en tre uker lang krig, der 1417 sivile mennesker i Gaza ble drept og over 5000 såret; de fleste sivile. På israelsk side mistet 13 personer livet. En FN-rapport har beskrevet krigsforbrytelser begått av den israelske hæren. Israelske fly skal ha sluppet fosforbomber, og flere israelske soldater har også innrømmet drap på sivile palestinere og vandalisering av palestinske hjem.

Sæle skryter på lederplass av at den israelske hæren har begrenset sivile tap og uttrykker misnøye med vestlige lands kritikk av den israelske krigføringen. Han setter Israels krig opp mot de alliertes brutale bombing av Tyskland under Annen verdenskrig der millioner ble drept, og hevder at Vesten på dette grunnlag ikke har legitimitet til å kritisere Gaza-krigen. Følger en denne logikken er ikke 1400 sivile dødsfall så mye å bry seg om, og en får inntrykk av at israelerne har ført en «gentleman's war.»

Israel har ingen skyld

Sæles betraktninger rundt sivile dødsfall gjør at en som leser sitter igjen med et bilde av at palestinske liv, ikke er like mye verdt som israelske. Det må poengteres at Hamas også opererte svært kynisk og er blitt anklaget for å ha brutt krigens lover.

Det er blant annet blitt avfyrt raketter mot den israelske byen Sederot fra stillinger på Gazastripen. Norge IDAG omtalte, på lederplass, at krigen utelukkende var en selvforsvarskrig mot palestinske terrorister. Sæle skriver 06.01.09 at: «Ansvaret for barn som blør, bærer de som startet rakettkrigen mot sivile i Israel, helt og holdent.»

Støtter blokaden

Denne krigen var begynnelsen på en blokade som har påført de 1,5 millioner innbyggerne på Gazastripen mye lidelse. Det massive gjenoppbygningsarbeidet står i stampe på grunn av at Israel nekter import av bl.a. sement, som Sæle mener utelukkende vil blir brukt til militære formål. Det gjør at tusenvis av palestinske barn står uten skoleplass fordi FN ikke får tilgang til bygningsmateriell som kan gjenoppbygge utbombede skolebygninger.

FNs skoleprogram i Gaza er satt flere år tilbake etter den israelske krigføringen. John Ging, leder for FNs skoler i Gaza sier: «At vi ikke kan gi 40.000 barn utdanning er et brudd på menneskerettighetene. Hvordan blir disse barna som voksne? Vil vi ha sikkerhet på lang sikt, må vi innse at menneskers vilkår påvirker deres mentalitet».

Sæle og Norge IDAG er ivrige tilhengere av den israelske blokaden av Gazastripen, noe som tydelig kommer frem i en leder som sto på trykk 05.08.10. «Oppriktig talt: Gi dem sement! Men gi ikke Israel skylden etterpå om sement endte i militære installasjoner og ny krig fordi overoppsynet til Jonas Gahr Støre og Sidsel Wold ble for dårlig.»

Bibeltro ukeavis

Avisen hevder selv at den er bibeltro. Hvordan kan en da ukritisk fremme Israels syn uten også å ta hensyn til de lidelsene som palestinerne utsettes for? Redaktør Sæle henter argumenter fra både Det gamle og Nye testamentet når han på lederplass 08.06.09 argumenterer for at Jerusalem og andre okkuperte områder skal ligge under israelsk kontroll.

Dette blir grunngitt med henvisninger til tekster fra blant annet Luk 21:34. I en leder 21.10.10 kommer Sæle også med bibelhenvisninger fra Esekiel 36 så vel som fra Åpenbaringen for å underbygge de samme meningene.

Forpliktet til å drepe?

Det er fascinerende at Sæle velger å tolke disse skriftene så direkte. En kan da stille Sæle følgende spørsmål: En bekjent vurderer å selge sin datter som slave jevnfør 2. Mos 21:7. Hva vil være riktig pris for henne? Hva om en har flere venner som jobber på sabbaten? 2. Mos 35:2 sier at en er forpliktet til å drepe dem. Skal en drepe dem selv, eller holder det at de meldes til politiet? Hva om en også har en venn som er buddhist; skal han også drepes? Det står ganske klart i 5. Mos. 13 at venner eller familiemedlemmer som tjener en annen gud må bøte med livet.

Når det gjelder holdninger til palestinernes sak, er redaksjonen derimot på kollisjonskurs med kristendommens fundamentale prinsipp, nestekjærlighet; tanken om alle menneskers likeverdighet og det at en tillegger hvert enkelt mennesket en fundamental verdi.

Nestekjærlighet er selve grunnsteinen i den kristne tro og defineres av kirken som: «omsorg for andre mennesker og det å føle seg ansvarlig for ethvert medmenneskes velferd uten hensyn til religion, kjønn eller politisk standpunkt». Det må være lov til å spørre seg om disse prinsippene er forenlig med de meninger som avisen uttrykker på redaksjonell plass.

Verdier på kollisjonskurs

Sæle skal i 2007 ha uttalt på et Israel-møte i Ålesund: «Ved å støtte Israel får man Guds velsignelse tilbake — se hvordan ting legger seg til rette i forbindelse med overtakelsen og ombyggingen av Forum Kino i Bergen til et kristensenter. Som kristne må vi bli mer bevisste på den velsignelsen som vi høster av å velsigne Israel.»

Hvorvidt Sæle er i posisjon til å trekke denne type konklusjoner, kan absolutt diskuteres, og det vitner om et svært rigid tankesett med en egendefinert teologi som bare bidrar til å forsterke kreftene som kun ser én løsning på konflikten i Midtøsten: en fullstendig israelsk seier, med lite omtanke for millioner av palestinere i de okkuperte områdene på Vestbredden og i Gaza.

Norge IDAG gir inntrykk av at de som gode kristne, har et korrekt og ufeilbarlig syn på konflikten i Midtøsten. En konflikt som vanskelig lar seg løse med selektivt bibelsyn som eneste grunnlag. Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug har kommet til en konklusjon som Sæle og resten av redaksjonen kan tygge litt på; «Kristne har ingen spesiell åpenbaring for å forstå Midtøstenkonflikten». Si din mening i kommentarfeltet under!

Publisert