• Adopsjon handler om at foreldre har et høyst legitimt og forståelig ønske om et barn, ikke at barn trenger foreldre. ILLUSTRASJONSFOTO

Adopsjonens pris

Norge trenger en fordomsfri adopsjonsdebatt, som ikke handler om surrogati eller det biologiske prinsipp, men om oss adopterte.