• KINAS VEKST: Veksten i den kinesiske økonomien er hovedårsaken til at mennesker som lever i ekstrem fattigdom er redusert med en milliard. Denne utviklingen ville ikke kommet uten utenlandske investeringer, skriver artikkelforfatteren. Dette bildet er tatt denne uken på Honda-fabrikken i Wuhan, i Hubei-provinsen. FOTO: STR / AFP

Ikke glem globaliseringens vinnerne!

Globalisering har medført større inntektsforskjeller i de rike landene, men mindre forskjeller globalt. Utfordringen er å fordele gevinstene hos oss på en bedre og mer effektiv måte som ikke går på bekostning av utviklingslandene.