Utroskapens pris

Hva er årsakene til utroskap og hva fører det med seg — for den som er utro, for den som blir bedratt, og for parforholdet og familien?