Side om side med massemordere

Norsk politi var den viktigste og mest virksomme del av maktapparatet til SS i det okkuperte Norge.