Baklengs inn i fremtiden

KRONIKK: Det er betenkelig at en endring av skolens RLE-fag ikke sendes ut til høring, eller konsulteres i de ulike fagmiljøene.