Skolen svikter barna

Du som rektor har et ansvar for at barna på din skole ikke mobbes. Hva har du tenkt å gjøre med det?