• GRUNNLOVSSTRIDIG: Å fortsette med leting, utvinning og produksjon av ny olje og gass kaller jeg for kamikaze-politikk, skriver Bjørghild des Bouvrie. FOTO: SCANPIX

Hvorfor lete etter mer, når vi har funnet for mye?

Et tydelig tegn på at ungdommen forstår verden vi nå lever i, er at antallet søknader til petroleumsstudier har gått kraftig ned.