Et uanstendig forslag

KRONIKK: Studentsamskipnaden i Bergen forsøker å skjule sin egen uansvarlighet ved å late som om motstanderne av byggeplanene i Jekteviken ikke unner studentfamilier tak over hodet.

VIL BYGGE HER: SiB vil bygge studentboliger i Jekteviken.Planene innbefatter utbygging av cirka 21 familieleiligheter for studenter. Saken avsluttes i bystyret 27. april. Forfatterne av kronikken er beboere i Dokken. Sydnes og Nøstet Velforening.

 • Emilie Pors.
 • Jektevikens Borettslag V
 • Marianne Rønning
 • Målfrid Hatteland
 • Camilla Erlandsen
 • Sjur Aarthun
 • Leif Steinbakk
 • Merethe Flatseth
 • Tone M. Sørheim
 • Sissel Eggen
 • Kari Lyngstad
 • Therese Sjursen
 • Christian Langerfeld
 • Frank Stavem
 • Charlotte Spikkerud

Det er noen grunnleggende spørsmål som ingen i SiB kan ha spurt seg. Er det i det hele tatt en god idé å bygge en boligblokk i den største grønne lungen på Sydnes? Hva er konsekvensene? Finnes det alternativer?

I BT 11.04 meddeler Marita Monsen, kommunikasjonssjefen i SiB, at hun er lidenskapelig opptatt av SiBs samfunnsansvar for å skaffe studentene nye boliger. Hun er åpenbart ikke like lidenskapelig opptatt av eget presisjonsnivå når hun reklamerer for prosjektet i Jekteviken ved å si at boligblokken er plassert i umiddelbar nærhet til en studentbarnehage og i umiddelbar nærhet til et grøntområde.

Ubotelig skade

Boligblokken, Monsen, er planlagt inne i en barnehage og inne i en grønn lunge og vil gjøre ubotelig skade på begge deler. Men vi skal la SiBs omtrentlige omgang med fakta ligge i denne omgang. Det mest betegnende fra SiBs side er nemlig at de i hovedsak synes å argumentere overfor motstanderne med å tillegge dem én av to meninger (eller begge): De fastboende i sentrum aksepterer ikke endringer, og/eller – de er imot bygging av flere studentboliger.

Les også

Får bygge omstridte studentboliger

Vi er for studentboliger

For ordens skyld; Vi er for både endring i sentrum og studentboliger. Planene om fortetting i Dokkenområdet, ved å bygge en helt ny bydel på containerhavnen, medfører eksempelvis at man vil kunne få 5–7000 nye sentrumsboere. Om litt under halvparten av disse var studenter, ville hele dagens påståtte behov for flere studentboliger i Bergen være dekket. En ny bydel. En plan til det bedre. En visjon.

Historieløst

En forskjelligartet befolkning med fastboende i forskjellige aldrer er en del av en tradisjonsrik bykultur, og byplanlegging med grønne lunger i sentrum er en etablert verdi. SiB og byrådet prøver å innbille borgerne at fastboende ikke hører til i byen og bør fortrenges av gjestende studenter. Tvert om: Det er kultur— og historieløst å stenge den ene grønne lunge etter den andre, og late som om de fleste av kommunens egne borgere vanligvis har pleid å bo i drabantbyer som Åsane, Loddefjord og Bønes.

Les også

«Ikke ødelegg flere grønne lunger»

Likevel sørger Byrådet for å stenge våre lunger på rekke og rad: Nygårdsparken for narkomane, parken ved Johanneskirken for et brakkebygg, Blauwengen er gitt bort til Bergen moské og nå skal det jammen bygges boligblokk inne i den eneste barnehagen med grønn hage. Ikke engang foreldreutvalget i SiBs egen studentbarnehage deler Monsens lidenskap hva gjelder denne planen, og har bedt våre folkevalgte skrinlegge hele prosjektet.

Torpedering

SiBs forslag torpederer i stor grad de fastboenes arbeid for å reetablere den grønne lungen i Jekteviken som møteplass for beboerne i Dokkenområdet, et prosjekt de fastboende i området har arbeidet for i tolv år, uten å få gjennomslag hos våre folkevalgte. Dette til tross for at man har dokumentert at slike møtepunkt bidrar vesentlig til stabile bomiljø, som igjen er en forutsetning for at bydelen får beholde et minimum av sine langtidsboende vaktmestre. Som Monsen sikkert vet, ligger boområdene som bergenserne opplever som mest utrygge på Nygårdshøyden og sammenfaller med områdene som har færrest fastboende.

Vi tåler støy

I dag tåler beboerne i Dokkenområdet støy fra studenter, fra containerhavnen og fra de over tyve tusen biler som passerer Torborg Nedraas gate i døgnet. Denne trafikken vil øke betydelig avhengig av trasévalg for bybane til Åsane. Byråd for byutvikling, klima og miljø – Filip Rygg (KrF) – har bekreftet overfor BT at dette aktualiserer behovet for lang Nordnestunnel. SiBs byggeplanene i Jekteviken vil imidlertid få alvorlige konsekvenser for hvilke muligheter man har for å få dette til.

Planforslagets alternativ for innslag til tunnelen forutsetter f. eks at man river en bevaringsverdig villa fra 1791, som i dag huser kommunens tredje største kirkesamfunn, Bergen Moskè. I BT (11.04) påpeker Tina Åsgård (SV) at det finnes alternative tomter i Bergen Sentrum, noe som gjør konsekvensene av SiBs byggeplaner i villahagen i Jekteviken enda mer ubegripelig unødvendige.

Forsøk på knebling

Kommunikasjonsansvarlig Monsen lover å gå i dialog med beboerne i området etter at SIB har fått viljen sin, bygget er vedtatt og saken er avgjort. Forsøk på denne type knebling er en velkjent og velprøvd dialogmetode fra SiB. Derfor blir man også litt trett når Thorbjørn Haug, direktøren for SiB Bolig, fremfører som argument at Man må regne med endringer når man bor i en by (BA. 09.04) Vi antar at det er endringer til det bedre direktøren mener bergenserne må regne med?

Egennyttige herjinger

Et tjuetall blokkleiligheter i den grønne lungen i Jekteviken er en endring til det verre. Det er ikke en visjon, det er egennyttige herjinger. Vi forventer vi at flertallet av våre folkevalgte stiller seg et grunnleggende spørsmål; Gitt konsekvensene og alternativene, er denne planen virkelig mulig å forsvare? Å skjule sakens kjerne bak uanstendig avkledde stråmenn kan de nemlig trygt overlate til SIB.

Er du for bygging av studentboliger i Jekteviken?