Kvinner må få lære selvforsvar

Vi kan ikke vente på at menn som voldtar skal endre sine holdninger.

Publisert Publisert

SELVFORSVAR: Skolebyråd Harald Victor Hove (H) ser ut til å mene at holdningsarbeid alene er løsningen. Jeg tror selvforsvarsteknikker er mer til hjelp for kvinner som møter en voldtekstmann, skriver Tonje Cecilie Indrøy. ARKIVFOTO: SONJA YSTAAS

  • Tonje Cecilie Indrøy
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I BT 25.09. går representanter fra Bergen SV ut og taler varmt for å få selvforsvar for jenter inn i skolehverdagen. Et prisverdig forslag som møter motbør i flere kanaler, motbør som er rimelig vanskelig å forsvare, selvforsvarskurs eller ei.

La oss begynne med tallene. For du kjenner noen som er blitt voldtatt. Antagelig vet du ikke hvem de er.

Les også

SV-politikere vil lære jenter i tiendeklasse å forsvare seg

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) står bak en norsk forekomstoversikt av vold i et livsløpsperspektiv, lansert tidligere i år.

Gjennom telefonintervjuer med ca. 4500 norske kvinner og menn, er forekomst av ulike former for vold kartlagt.

Unge voldtekstofre

Én av ti norske kvinner oppgir å ha blitt voldtatt i løpet av livet. Halvparten av dem før fylte 18 år. Du kjenner noen. Men du vet det antagelig ikke. 30 prosent av dem som er blitt voldtatt, har nemlig aldri fortalt om det til noen. Kun 11 prosent av dem som er blitt voldtatt, anmelder hendelsen. Av voldtektene som anmeldes, ender kun 20 prosent med domfellelse. Et tall som i seg selv er så lavt at det antagelig ikke bidrar til flere anmeldelser.

Selvforsvar er da heller ikke vold. Selvforsvar er ikke å slåss.

I en diskusjon på Facebook i anledning utspillet til Bergen SV, kommer ulike synspunkter til syne. Vold avler vold, sier de. Det bør da ikke være nødvendig å lære jentene å slåss, sier de. Det er menn som sier dette. Skolebyråden i Bergen, Harald Victor Hove (H), er også mann. I BT-oppslaget 25.09. sier han akkurat det samme. Det skulle ikke være nødvendig å slåss, sier han.

Nei. Vi er enige om det. Det skulle ikke være nødvendig. Selvforsvar er da heller ikke vold. Selvforsvar er ikke å slåss. I denne sammenhengen er selvforsvar evnen til å stole på at man kan forsvare seg selv mot trusler mot egen kropp, identitet og menneskeverd. Hvordan det kan vekke motstand, er vanskelig å forstå.

Ingen nedgang

For tallene fra forekomststudien viser også at det er like mange eldre som yngre kvinner som oppgir å ha blitt voldtatt før de var 18. Det er altså ingenting fra denne studien som tyder på at tallene på voldtekt av unge kvinner går nedover. Det betyr at det er nødvendig å kunne forsvare seg, selv om det ikke skulle være nødvendig. At det ikke skulle være nødvendig, er ønsketenkning. Det hjelper ikke den som kanskje akkurat nå står ansikt til ansikt med en voldtektsmann.

Les også

«Natten er ikke vår. Det må vi dessverre ta konsekvensen av»

La meg presentere noen tall som gir grunnlag for å tro at det i gjennomsnitt dreier seg om to mennesker hver eneste dag, her i Bergen kommune. I forbindelse med Kulturnatt 12.09. hadde det dialogbaserte, tverrkulturelle kunstprosjektet Soups & Stories en performance med utgangspunkt i voldtektstematikken. Det ble belyst hvor lett det er å distansere seg fra kalde tall og harde fakta, når man ikke samtidig ser mennesket og konsekvensene.

58 mennesker stilte opp på Festplassen for å markere det samme antallet mennesker som har anmeldt en voldtektssak i Bergen kommune hittil i år. 58 anmeldte saker, tall fra Bergen politikammer innhentet i forbindelse med performancen. Om kun 11 prosent av voldtektene i Bergen er blitt anmeldt, tyder det på at det har vært 527 voldtekter så langt i år. To for dagen? Du kjenner noen.

Du kjenner gjerningsmannen

De aller fleste voldtektene foregår med kjent gjerningsmann, de fleste i private hjem. Gjerningsmennene er ofte å finne blant venner, bekjente, naboer, kolleger, tidligere eller nåværende partner. Du kjenner antagelig gjerningsmenn også.

Voldtekt omtales i forekomstoversikten som et folkehelseproblem. Når forekomsten er så høy og konsekvensene for dem som blir utsatt er så store, går det ut over den samlede folkehelsen i Norge. Det går ut over skoleprestasjoner, arbeidsevne og øvrig samfunnsdeltakelse. Overgrep er assosiert med forhøyet risiko for posttraumatisk stresslidelse, depresjon, rus, personlighetsforstyrrelser og andre psykiske, somatiske og sosiale problemer. Det finnes mange overgrepsutsatte i NAV-statistikkene. Du kjenner antagelig noen.

Menn må ta opp kampen

Etter overfallssakene i Bergensområdet i høst, tok flere menn til orde for at det begynner å bli ubehagelig å være mann og automatisk mistenkeliggjort hvis man møter kvinner alene i skogen, på fjellet eller en øde tursti. Jeg forstår at det er ubehagelig, men er likevel glad for at menn reagerer på det. Jeg håper det betyr at dere er med på kampen.

Selvforsvar er utelukkende en metode for å bidra til at voldtektsforsøk ikke blir noe mer enn et forsøk

Det er nemlig ikke slik at jeg tror at selvforsvar er løsningen på voldtektsproblematikken. Selvforsvar er utelukkende en metode for å bidra til at voldtektsforsøk ikke blir noe mer enn et forsøk. Parallelt med innføring av selvforsvarskurs i skolen, er det selvsagt også nødvendig med en innsats mot de mekanismene som ligger under de høye voldtektstallene. De mekanismene tror jeg må bekjempes hovedsakelig av menn.

Nesten alle voldtekter mot kvinner er utført av menn. Menns holdninger må adresseres, menn må lære hvor grensene går. Hvem kan gjøre den jobben bedre enn menn som ser galskapen i dette?

Snakk om grenser

Jeg etterlyser engasjement av fedre, brødre, onkler, bestefedre, menn som forener seg og finner løsninger sammen, og menn som hver for seg tar ansvar for de gutter de har i sin nærhet. Snakk om dette. Snakk om grenser, snakk om respekt, snakk om min kropp og din kropp, og hva som er lov og ikke lov. Man skulle tro det var opplagt, tallene viser dog at det åpenbart ikke er det. Grunnleggende menneskelig respekt, uavhengig av kjønn bør også være et selvfølgelig tema i rammeplaner for grunnskolen.

Skolebyråd Hove ser ut til å mene at holdningsarbeid er løsningen alene. Jeg er bare delvis enig. Jeg er enig i at holdningsarbeid er en forutsetning for å gjøre noe med problematikken. Ifølge Hove skal det jobbes med holdninger gjennom for eksempel at gutter må lære seg å forstå hvordan det føles for jenter å bli kalt «hore».

«Mannehatende tørrfitter»

Det kan i grunnen ta sin tid, så lenge voksne menn og profilerte programledere i riksdekkende radioprogrammer ser det som en menneskerett å kalle kvinner for knulledokker. Kvinner som offentlig tok til orde mot knulledokke-uttalelsen ble i kommentarfeltene sporenstreks karakterisert som «mannehatende tørrfitter». Kvinner kan i grunnen ikke ta denne kampen uten at de reduseres til sitt underliv.

Det er et voldsomt holdningsarbeid som ligger foran oss. Og i mellomtiden, Hove? To jenter daglig i mellomtiden i Bergen. Du kjenner antagelig noen du også. Spør dem hva de tenker om holdningsarbeidet. Jeg er nokså sikker på at grunnleggende selvforsvarsteknikker hadde vært mer til hjelp for dem i det øyeblikket som med stor sannsynlighet vil prege dem for resten av deres liv.

Publisert