Vi innvandrere må stemme!

I dag gir mange med innvandrerbakgrunn blaffen fordi de føler valget ikke angår dem, kun «de norske».