• TRIUMF: Martin Luther Kings drømmer triumferte over alle forestillinger om at undertrykte mennesker alltid ville måtte bli «der nede». FOTO: Nobels Fredsenter

Håp som politisk drivkraft

KRONIKK: Det skjedde to ting i siste uke som ga meg et løft, som fikk meg til å rette ryggen, som virket intenst befriende på meg.