• FELLESKAPETS IDEER: Dagens sosialdemokrater (her statsminister Jens Stoltenberg) har krevende oppgaver. Mangfold må rotfestes i en samlet ideologi. FOTO: OLAV OLSEN

Det folkelige fundamentet glipper

Partiene er i tilbakegang over hele den vestlige verden. Nærmer vi oss slutten på partier som demokratiets sentrale aktører?