• RØTTER: Mange av dem som emigrerte fra Lista vendte tilbake etter et langt liv i USA. De hadde bånd til begge land. Dette har satt sitt preg på Lista (bildet). Migrantene som er en del av det nye Norge har også sterk tilknytning til sine hjemland. FOTO: Rolf M. Aagaard

De etniske brillene må av

Man snakker ikke om Fatima som jobber i barnehage, er mor til tre og bærer hijab, men heller om «muslimer». Muslimer er en like lite ensartet gruppe som kristne. Nordmenn er en like lite ensartet gruppe som pakistanere.